Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri’ndeki Ki’li Birleşik Cümleler
(Compound Sentences Formed Using ki in Memleket Hikâyeleri (Hometown Stories) and Gurbet Hikâyeleri (Exile Stories) )

Author : Yusuf SÜLÜKÇÜ    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 3
Page : 169-181
DOI Number: :
Cite : Yusuf SÜLÜKÇÜ , (2014). Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri’ndeki Ki’li Birleşik Cümleler. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 3, p. 169-181. Doi: .
1395    804

Summary

Türkçedeki tartışmalı konuların biri de ki’li birleşik cümlelerdir. Farsçadan dilimize geçen ki edatı, süslü nesirlerde özellikle cümleleri uzatmak için kullanılıyordu. 19. Yüzyıldan itibaren konuşma diliyle yazılan sade nesir türüne ait eserlerde, ki’nin süslü nesir ve şiirde kullanılan fonksiyonlarının dışında farklı fonksiyonlarda kullanıldığı görülmektedir ancak bu fonksiyonların bazısından gramer kitaplarında bahsedilmemektedir. Mertol Tulum, “Sinan Paşa-Maârifname (Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine Bir İnceleme)” adlı basılmamış doçentlik tezi, Muhammet Yelten Pars-nâme’deki Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine” adlı çalışmalarla ki’li birleşik cümleleri çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu çalışmada ise ki’li birleşik cümleler hakkında daha kapsamlı bir çalışmaya temel oluşturması bakımından, gramer kitaplarında bahsedilmeyen farklı fonksiyonlarda kullanılan ki’li birleşik cümlelerin, Osmanlının son ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında eserler vermiş yazarlardan olan Refik Halit Karay’ın hikâyelerinde hangi fonksiyonlarda kullanılmış olduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır. Refik Halit Karay ve onun hikâyelerinin seçilme sebebi, döneminin konuşma diline ait Türkçeyi nesirde en iyi kullanan yazarlardan biri olmasıdır. Çalışmada, Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri’nde geçen ki’li birleşik cümleler incelenmiştir. Adı geçen hikâyeler incelendiğinde 199 ki’li birleşik cümle bulunmuştur. İncelenen cümleler, bu konuda yapılmış daha önceki çalışmalar esas alınarak sınıflandırılmıştır. Eserlerde, ki’li birleşik cümleler konusunda çalışma yapmış yazarların verdiği cümlelerle hikâyelerde geçen cümleler karşılaştırılmış, bu cümlelere ait farklı fonksiyonlarda kullanılmış örnekler tespit edilmiş ve bu örnekler hakkında açıklamalar yapılmıştır.


Keywords

Ki’li Birleşik Cümleler, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Refik Halit Karay.Abstract

One of the controversial issues in Turkish is compound sentences formed using “ki”. The “ki” preposition in our language is derived from Persian and was used to ornate prose especially to extend sentences. From the 19th century on in plain prose works based on colloquial language, the functions of “ki” differ from those in ornate prose and poetry; yet, these are not mentioned in grammar books. The unpublished professorship thesis of Mertol Tulum entitled "Sinan Pasha-Maarifetname ( A Study on Compound Sentences with “ki”)" and the study of Muhammed Yelten “On the “Ki” Compund Sentences in Parsname” examine “ki” compound sentences from different perspectives. However, the aim of the present study is to determine the functions of “ki” compound sentences in the works Refik Halit Karay, an author of the final years of the Ottoman Empire and early days of the young Turkish Republic, those are not mentioned in grammar books and thus form a basis for more comprehensive studies. The underlying reason for the selection of Refik Halit Karay and his works is that he is among the authors that do reflect best the spoken language of those days in written prose. In this study, “ki” compound sentences in Refik Halit Karay’s Homeland Stories and Exile Stories are investigated. In the above mentioned stories there are 199 “ki” compound sentences. The sentences studied are categorized in the light of earlier studies on this subject. The “ki” compound sentences in the stories are compared with those of the authors who had been studying the same topic; samples used for different functions are determined and elaborated upon.


Keywords

Compound Sentences Formed Using ki, Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Refik Halit KarayReferences

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri