Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
(A BIBLIOGRAPHIC ESSAY ON USAGE OF DRAMA METHOD IN TURKISH EDUCATION )

Author : Ömer Tuğrul KARA    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 2
Page : 177-199
DOI Number: :
Cite : Ömer Tuğrul KARA , (2014). TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 2, p. 177-199. Doi: .
1124    1051

Summary

Eğitimin birçok alanında olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da yenilikler görülmeye başlanmıştır. Çok kısa süre öncesine kadar Türkçe eğitimi alanında yapılan çalışmalar sınırlıyken bugün alanda pek çok farklı ve etkili araştırmaların yapıldığını görmekteyiz. Türkçe eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yenilikçi ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımına uygun yöntemlerin kullanılması gerekir. Alanda kullanılan yeni yaklaşımlardan biri de dramadır. Drama yöntemi, bir duygu veya düşüncenin, hareket, mimik, jest ve sözle anlatılmasıdır. Bir başka deyişle, bir konu ya da durumun canlandırılması, yaşayarak yansıtılması, yaşantıya dönüştürülmesidir. Türkçe öğretiminin amacı anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek olduğundan bu becerilerin geliştirilmesi için en uygun yöntemlerden birisi de dramadır. Her alanda olduğu gibi drama alanında da bibliyografyanın önemli bir yeri vardır. Zaman içerisinde; dramaya yeni başlayanlar, bu yöntemi Türkçe dersinde uygulamak isteyenler, bu disiplinin içerisinde yer almak ya da bu disiplinin dilin farklı alanlarında kullanımını araştırmak isteyenler için kaynak bulma sıkıntısı ortaya çıkmıştır. “Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça Denemesi” çalışmasıyla bu anlamdaki eksikliğin bir ölçüde giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaki bibliyografyalar; kitap, tez, makale, bildiri olmak üzere dört temel başlık altında, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmaya 2012 yılına kadar olan eserler dâhil edilmiş, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Kaynak eserler tarih sıralamasına göre düzenlenmiştir.


Keywords

Türkçe eğitimi, drama, kaynakça.Abstract

Like as in many fields of education, some innovations are apparantly seen in Turkish education too. Till the very short time while the studies for Turkish education were rather limited, today we see that in that field many studies and effective researches are being carried out. It is necessary to use methods, suitable to constructive educational approach in order that Turkish education could be practised successfully. One of the approaches used in the field is drama. Drama method is to tell feelings or ideas through actions, mimics, gestures and words. In other words, it is the reanimation of a subject or a situation, the reflection them by living and converting them into a life. Since the aim of Turkish education is to improve understanding and narration skills, one of the best methods is drama. Like in every field, in drama field, bibliography has an importance place. In time, there has been a lack of finding resources for those who newly start drama, want to practice this method in Turkish lessons, wish to take place in this discipline or wish to use this discipline in different parts of the language. With the study, “a bibliographic essay on usage of drama in Turkish education”, it is aimed to make it for the shortage of the resources in this respect. The bibliographies in this study are classified according to the surnames of the authors under four basic titles as book, thesis, essay and paper. The works prepared until 2012 were included in the book and document studying from qualitative research methods was used in the study. Bibliographic works were designed according to chronological classification.


Keywords

Turkish education, drama, bibliography.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri