Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILARIN İSİMLEŞTİRME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROBLEMS FACED BY IRANIANS WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE DURING MAKING NOUNS FROM VERBS PROCESS AND SUGGESTED SOLUTIONS )

Author : Umut BAŞAR   - Erol Barın  
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 2
Page : 329-342
DOI Number: : 10.18298/ijlet.620
Cite : Umut BAŞAR - Erol Barın, (2016). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILARIN İSİMLEŞTİRME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 2, p. 329-342. Doi: 10.18298/ijlet.620.
806    623

Summary

Günümüzde artık sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’dan Balkanlara, Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli kurumlar vasıtasıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Çok farklı bölgelerde farklı hedef kitlelere yabancı dil olarak Türkçe öğretiliyor oluşu öğretim sürecinin hedef kitle özelliklerine uygun bir şekilde yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak ilgi gördüğü bölgelerden biri Ortadoğu olup şüphesiz burada da Türk diline ilginin en yüksek olduğu ülke ise İran’dır. Her eğitim döneminde gerek Tahran’daki Yunus Emre Enstitüsü ve özel dil merkezlerinde ve gerekse İran’ın diğer şehirlerindeki dil kurslarında sayıları binleri bulan bir hedef kitle yabancı dil olarak Türkçe öğrenmektedir. İranlıların yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi öğreniminde zorluk yaşadığı başlıca konulardan biri isim-fiillerdir. İsim-fiil konusunda Farsça ve Türkçe arasında kısmî benzerlikler görülse de önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ana dillerinden olumsuz aktarım yapan hedef kitlenin gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatım esnasında isimleştirmede hata yaptığı dikkati çekmektedir. Hedef kitle tarafından yapılması muhtemel hataların önceden bilinmesi öğreticinin tedbir almasını ve öğretim sürecini daha iyi planlamasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlılara isim-fiillerin öğretiminde yaşanan sorunlar ve sebepleri ele alınmış, bu sorunları aşmak adına çözüm önerileri sunulmuştur.


Keywords
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, İranlılar, İsimleştirme Öğretimi.

Abstract

These days, Turkish language is being taught not only in Turkey but everywhere in the world from the Middle East to the Balkans and Europe to the Caucasus in various institutes which provide students with Turkish studies as a foreign language. Learning process of Turkish as a foreign language is planned in different ways in order to be suitable for different groups of target students. Middle-east is one of those areas in which people pay attention to Learning Turkish a lot and this attention in Iran is undoubtedly at its highest point. Whether in Tehran Yunus Emre Cultural Center or other language institutes in Tehran or other cities, thousands of target students are learning Turkish. Verbal’s is one of those grammar subjects which Iranians face many problems during learning Turkish as a foreign language. Although there are some similarities between Turkish and Persian in Verbal’s but important differences still exist. Target students obviously make mistakes in writing or speaking while transferring words from their mother tongue to Turkish language in making nouns from verbs process. Recognizing those probable mistakes made by target students help teachers provides against them, do better course planning and make the best use of their time. In this work, the problems existing in the process of teaching Verbal’s to Iranians who learn Turkish as a foreign language and their causes are discussed and suggestions and solutions are provided.


Keywords
Keywords: Turkish as a Foreign Language, Iranians, Teaching Verbal.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri