Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA ÖĞRENİMLERİNİ ETKİLEYEN YABANCI DİL KAYGISI “DENİZLİ ÖRNEĞİ”
(THE ANXIETY OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE THAT INFLUENCES HIGH SCHOOL STUDENTS IN LEARNING FRENCH AS THE SECOND FOREIGN LANGUAGE “THE SAMPLE OF DENİZLİ” )

Author : Ertan KUŞÇU    
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 2
Page : 59-73
DOI Number: : 10.18298/ijlet.594
Cite : Ertan KUŞÇU , (2016). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA ÖĞRENİMLERİNİ ETKİLEYEN YABANCI DİL KAYGISI “DENİZLİ ÖRNEĞİ”. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 2, p. 59-73. Doi: 10.18298/ijlet.594.
669    452

Summary

Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı, Denizli’deki Anadolu liselerinde Fransızca’yı ikinci yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarına neden olan unsurları belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini, iki lisede öğrenim gören toplam dört yüz elli altı (456) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, anne-baba eğitim durumları ve meslekleri gibi değişkenlerin yabancı dil öğrenme kaygı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Verilerin analizinden sonra bu değişkenlerin ikinci yabancı dil kaygı düzeylerini önemli bir ölçüde etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Ancak bazı öğrencilerin kaygı düzeylerinin yüksek olması, başarı düzeylerini düşürdüğü görülmüştür. Orta ve az düzeyde kaygının öğrencilerin öğrenmelerine olumlu bir etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, alanyazında da görüldüğü gibi kaygının görülme düzeylerine göre yabancı dil öğrenimi/öğretimi üzerine iki yönlü etkileri olduğu gözlemlenmiştir.


Keywords
Yabancı dil kaygısı, ikinci yabancı dil, ortaöğretim, Fransızca öğretimi.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the reasons of French second foreign language learning anxiety levels of high school students. The sample of the study consisted of four hundred fifty six students from two high schools in Denizli province in 2015–2016 academic year. In this work, it has investigated that whether learners’ parents’ education and occupation, sex, class and theirs success levels, and investigated the effects on the level of foreign language anxiety. Results revealed that learners’ anxiety levels were not affected by the mentioned factors. However, it was found that in some of the students, anxiety level was high, the students’ success was low. It was identified that secondary school students’ anxiety level influenced those learners’ academic performance.


Keywords
Foreign language anxiety, second foreign language, high school, language teaching.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri