Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“ALL IN ALL, I AM BILINGUAL” A study of Bilingualism
( )

Author : Zeynep CANLI  - Bekir CANLI  
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 1
Page : 171-179
DOI Number: : 10.18298/ijlet.564
Cite : Zeynep CANLI - Bekir CANLI, (2016). “ALL IN ALL, I AM BILINGUAL” A study of Bilingualism. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 1, p. 171-179. Doi: 10.18298/ijlet.564.
1084    855

Summary

Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hazırlık okulunda İngilizce okutmanlarının kendilerini iki dilli kabul edip etmediklerini; ve İngilizce okutmanlarının kendilerini iki dilli kabul edip etmediklerinin nedenlerini araştırmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, bir nitel araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmaya otuz İngilizce okutmanı katılmıştır. Veriler açık uçlu anket yoluyla toplanmıştır. Sonuçların analizi katılımcıların çoğunun kendilerini iki dilli olarak gördüğünü belirtti. Çalışmanın sonuçları, İngilizce okutmanlarını güçlendirmek, sınıfta daha fazla ikinci dil kullanmaları için onları teşvik etmek ve anadili İngilizce olmayan okutmanlar olarak kendi öz saygılarını yükseltmek için iki dilli olma bilincinin önemini vurguladı. Bulgular okutmanların öğretim dilbilgisi konusuna daha az ve iletişime daha fazla odaklanmalarına, ve öğrencilerinin de iki dilli olabileceklerini açıklamalarına yardımcı olur. Bu çalışma yabancı dil olarak ingilizce bağlamında iki dillilik ile ilgilenen öğretmenlere pedagojik yardım ve önem sunabilir.


Keywords
iki dillilik, iki dilli, İngilizce okutmanları

Abstract

The aim of the study is to investigate whether EFL instructors in a university preparatory school consider themselves bilingual, or not; and the reasons for the EFL instructors to consider themselves bilingual or not. For the purpose of the study, a qualitative research was carried out. Thirty EFL instructors participated in this study. The data were collected via an open-ended questionnaire. Analyzing the results indicated that most of the participants considered themselves bilingual. The results of the study emphasized the importance of awareness of being bilingual in order to empower EFL instructors, encourage them to use more L2 in the classroom, and raise their self-esteem as non native speakers of English. The findings help instructors to make them less concerned about the grammar and focus more on communication, and explain their students that they would be bilingual too. This study might be of pedagogical help and significance to teachers interested in bilingualism in EFL context.


Keywords
bilingualism, bilingual, EFL instructors

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri