Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gezi Defterlerinin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı
(The use of travel journals in foreign language education )

Author : Buket ALTINBÜKEN KARSLI    
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 1
Page : 33-45
DOI Number: : 10.18298/ijlet.549
Cite : Buket ALTINBÜKEN KARSLI , (2016). Gezi Defterlerinin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 1, p. 33-45. Doi: 10.18298/ijlet.549.
1033    800

Summary

Bu çalışmanın amacı, gezi defterlerinin yabancı dil eğitim sınıflarında nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Gezgin yazarın gezi notlarından ve çizimlerinden oluşan gezi defterleri, dilsel ve görsel göstergeler içeren yazınsal ve estetik bir türdür. Görsel ve dilsel göstergelerin beraber kullanımı, hemen hemen her dil düzeyindeki öğrenen için anlama ve ifade etme çalışmalarında kolaylık sağlar. Günümüzde yabancı dil eğitiminde amaç, öğrenene sadece dili edindirmek değil, o dilin yaşadığı kültürü de tanıtmaktır. Kaynak ve erek kültür arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların algılanması yabancı dil eğitiminin bir parçasıdır. Gezi defteri, gezginin bakış açısından şehirden görüntüler sunar. “Avrupa Diller Ortak Başvuru Metni”nde belirtildiği üzere, dil eğitimi kültür bağlamında yapılmalıdır. Yabancı dil öğrencisinin, hem dili, hem de dilini öğrendiği kültürü tanıması temel alınır. Klasik yöntemde, çoğunlukla yabancı kültürün tanıtıldığı ders kitaplarına rastlarız. Oysaki kendi kültürünü diğerinin gözünden görmek, ötekini tanımanın en iyi yoludur. Gezi edebiyatı metinleri, bu yönden dil eğitimi sınıfları için çok uygun bir kaynaktır. Farklı dil düzeyindeki gruplar konuya, kişilere ve mekâna hâkimiyetleri sayesinde metni rahatlıkla algılayabilir ya da metin oluşturabilirler. Bu kaynaklarla, kavrama, konuşma ve yazma çalışmaları yapılması önerilir. Metin türleri açısından ele alındığında, gezi defterleri betimleme ve anlatılama teknikleri açısından çok çeşitli örnekler sunar. Bakış açısı stratejilerini, beş duyu organlarının betimlemede kullanımını, nesnel söylemi ve öznel söylemi oluşturan dilbilgisi kalıplarını, anlatıcı türlerini çalışmak mümkündür. Hem dilsel hem de yazınsal olarak oldukça etkili olan bu çalışmalarla dilin estetik kullanımı geliştirilir.


Keywords
Gezi defterleri, betimleme, anlatılama, söylem, yabancı dil eğitimi.

Abstract

The aim of this work is to reveal how travel journals can be useful in foreign language education classes. The travel journals (carnets de voyage, Fr.) form a genre of literature containing textual and visual signs, in which the work is comprised of notes and illustrations by a traveller writer. The practice of using linguistic and visual signs in combination offers big help in understanding and expression for foreign language learners in almost all skill levels. The aim of contemporary approaches in foreign language education, besides providing linguistic competency, is also about offering familiarity with the culture surrounding that language. The perception of differences between the source and target cultures is also part of foreign language education. The travel journals provide a view of the city from the traveller’s perspective. As depicted in The Common European Framework of Reference for Languages, the language education has to be given inside a cultural context. The base for the teaching activity is to introduce the student both to the language and to the relevant culture. In the classical method, this base is established through course books. In the meantime, the best way to know the “other” may be to look at one’s own self through the eyes of the “other”. In this sense, travel literature texts are highly relevant sources for language education classes. Groups having various language skills can easily perceive or write texts thanks to their familiarity with subjects, people and places. The students are suggested to make comprehension, conversation and writing exercises using these sources. In sense of text genres, travel journals offer a variety of examples in descriptive and narrative techniques. By using them, it is possible to work on topics such as perspective strategies, the use of five senses in descriptions, the grammatical structures forming objective and subjective discourse, and the types of narrator. The aesthetical use of the language can be improved through these studies which are highly efficient in both grammatical and literary sense.


Keywords
Travel journals, description, narration, discourse, foreign language education.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri