Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İLE İLİŞKİLERİ ve MEDYA OKURYAZARLIĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(RELATIONS WITH THE MEDIA and OPINIONS ABOUT MEDIA LITERACY OF 7th GRADE STUDENTS and PARENTS )

Author : Hüseyin SAYIN  - Ali Göçer  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 268-295
DOI Number: : 10.18298/ijlet.539
Cite : Hüseyin SAYIN - Ali Göçer, (2015). 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İLE İLİŞKİLERİ ve MEDYA OKURYAZARLIĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 268-295. Doi: 10.18298/ijlet.539.
941    595

Summary

Medyanın günlük yaşantımızdaki etkileri, gelişen iletişim teknolojileri ile günden güne artmaktadır. Bu etkiler; yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençler üzerinde daha fazla görülmektedir. Medyanın güçlü etkilerine karşın çocuk ve gençlerimizin medya iletilerine karşı bilinçli olmaları ve medyayı okuma becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, tüm dünyada önemi giderek artan medya okuryazarlığı becerileri ile ilgili öğrenci görüşlerinin, gözlemlerinin ve alışkanlıklarının tespitini yapmaktır. Öğrencilerin günlük hayatlarında, medyaya ne kadar yer verdiklerini, hangi medya araçlarını niçin ve ne kadar kullandıklarını ve medya metinlerine ne kadar maruz kaldıklarını tespit etmek amacıyla öz değerlendirme yapmalarını sağlamak için görüş ve gözlemlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler, velilerinin gözlem ve görüşleri ile doğrulanmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmada görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin eğlence, sosyal iletişim ve bilgi edinme amaçları ile medya araçlarından en çok bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonları kullandıkları; internette doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için arama stratejilerinden habersiz oldukları görülmüştür. Görüşme yapılan öğrenci velilerinin önemli bir kısmı, çocuklarına korumacı bir yaklaşımla yaklaşarak belirli gün ve saatlerde medya kullanımını kısıtladıkları fakat medya iletilerinin çocuklarınca doğru anlaşılması için herhangi bir gayret içinde olmadıkları tespit edilmiştir.


Keywords
medya, medya okuryazarlığı, medya bilinci, medya eğitimi.

Abstract

The media impacts at our daily lives is increasing day by day and emerging communication technologies. These effects are seen on children and youth rather than adults, noticeably. Despite the strong influence of the media, our youths and children must be conscious against media messages and must develop reading skills the media and writing on media.The overall objective of the research, is to determine the students' opinions, observations and habits related media literacy skills which it has grown importance worldwide. It has been consulted to opinions and observations of students in order to determine how much they space given to the media in their daily lives, which and why they used media tools. The obtained data was tried to be confirmed by the observations and opinions of their parents. The research was conducted with qualitative research methods. The data which were obtained by interviews were analyzed with content analysis. Research results have appear that: Students has used computer, television and smart phones intensively and students has used for entertainment, social communication and information these tools. Also it has been found that the students are unaware of the search strategy to achieve accurate and reliable information on the internet. An important part of the parents in the research has tried to preserve own children against media's negative effects with protectionist way. For this reasons the parents have restricted the own children related to use of the media toolls certain days and times. However it is understood that the parents were not found to be in any effort to correct understanding of media and message.


Keywords
media, media literacy, media literacy skills, media and education.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri