Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HERMENEUTİK VE ÇEVİRİBİLİM BAKIŞ AÇISIYLA “ERLEBNIS” VE “ERFAHRUNG” KAVRAMLARININ TÜRKÇEDE ALIMLANMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM
(AN APPROACH TO THE RECEPTION OF “ERLEBNIS” AND “ERFAHRUNG” CONCEPTS IN TURKISH FROM HERMENEUTICS AND TRANSLATION STUDIES PERSPECTIVE )

Author : Fırat Soysal    
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 224-233
DOI Number: : 10.18298/ijlet.536
Cite : Fırat Soysal , (2015). HERMENEUTİK VE ÇEVİRİBİLİM BAKIŞ AÇISIYLA “ERLEBNIS” VE “ERFAHRUNG” KAVRAMLARININ TÜRKÇEDE ALIMLANMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 224-233. Doi: 10.18298/ijlet.536.
1220    1219

Summary

Çalışmada Hermeneutik ve Çeviribilim bakış açılarıyla “Erlebnis” ve “Erfahrung” kavramlarının Türkçe literatürde aynı sözcük olan “Tecrübe” kavramıyla aktarılmış olmalarının anlam karmaşasına yol açtığına dikkat çekilmiştir. Söz konusu kavramları açıklamaya yönelik ilgili başka kavramlara yer verilerek yorumlamalar getirilmiş ve anlam karmaşası sorunu giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca “Erlebnis” kavramının Türkçe literatürde alımlanışına dair tespitlere yer verilmiştir. Açıklık getirilen kavramlar aracılığıyla alternatif bir bakış açısı kazandırılmasının yanı sıra, “Erlebnis” kavramı için Türkçe literatüre farklı önerilerde bulunulmuştur. Bu sayede gerek Çeviribilim gerek de Felsefe ve Hermeneutik alanlarındaki ilerleyen çalışmalarda, Almancadaki “Erfahrung” ve “Erlebnis” kavramlarına Türkçe karşılıklar olarak daha belirleyici bir ayrımın ortaya koyulabileceği sonucuna varılmıştır.


Keywords
Erlebnis, Erfahrung, Çeviribilim, Hermeneutik, Yaşam Edimi

Abstract

The study targeted at emphasizing the fact that there is an ambiguity for the Turkish translation of “Erlebnis” and “Erfahrung” concepts since they are transferred into Turkish as “Tecrübe” from the Hermeneutics and Translation Studies perspective. Therefore, the study suggested some other concepts to describe these two terms and thus the ambiguity problem was tried to be overcome. In this regard, the present examples were mentioned about the reception of “Erlebnis” concept in Turkish. In addition to offering an alternative perspective through explained concepts, new suggestions were offered for “Erlebnis” concept in Turkish. In this way, the study concluded that a clear distinction can be made in further research on Translation Studies, Philosophy and Hermeneutics in terms of Turkish equivalents of German “Erfahrung” and “Erlebnis” concepts.


Keywords
Erlebnis, Erfahrung, Translation Studies, Hermeneutics, Life Performence

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri