Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL MATERYALLERİNİN KULLANILMASININ BAŞARIYA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE SUCCESS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Author : Esin YAĞMUR ŞAHİN  - Fatih KANA - Mohd. Minhaj KHAN  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 195-202
DOI Number: : 10.18298/ijlet.532
Cite : Esin YAĞMUR ŞAHİN - Fatih KANA - Mohd. Minhaj KHAN, (2015). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL MATERYALLERİNİN KULLANILMASININ BAŞARIYA ETKİSİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 195-202. Doi: 10.18298/ijlet.532.
1614    779

Summary

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin “Kaçıncı” konusunun öğretimiyle ilgili bilgisayar destekli öğretimin etkisini araştırmaktır. Araştırma kapsamında Türkiye’nin batısında yer alan bir ilde Türkçe öğrenen 20 öğrenci üzerinde bir hafta süren deneysel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma verileri Mann-Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde bilgisayar destekli öğretimin Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre Yabancı Dil Olarak Türkçe öğreten öğretim elamanlarının bu konuda iyi derecede bilgisayar eğitimi almaları öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmelerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Keywords
Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimi, bilgisayar destekli öğretim, yapılandırmacılık, beceri.

Abstract

Aim of the this study to investigate of foreign students who learn Turkish as a foreign language "Repetition" issues related to the teaching of the effect of computer assisted instruction. Under investigation the researcher are made an experimental study with Turkish learned 20 students on a week-long located in a province in western Turkey. The data were analyzed by the Mann-Whitney U test. The findings of the research study computer-aided teaching was concluded to be effective in teaching Turkish as a Foreign Language. The result of the research who teach Turkish as a foreign language to take computer training effectively.


Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, computer based teaching, constructivitism, skill.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri