Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1940 TÜRKİYESİ’NDE ÇEVİRİ VE KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ: ÇEVİRİBİLİMDE KURUMSALLAŞMANIN KONUMU ÜZERİNE BİR MODEL KİTAP ÖNERİSİ
(TRANSLATION AND INSTUTIONALIZATION ACTIVITIES IN 1940S TURKEY: A PROPOSAL OF A MODEL BOOK ON THE POSITION OF INSTUTIONALIZATION IN TRANSLATION STUDIES )

Author : Mehmet Cem Odacıoğlu   - Şaban Köktürk - Nazan Müge Uysal  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 115-130
DOI Number: : 10.18298/ijlet.527
Cite : Mehmet Cem Odacıoğlu - Şaban Köktürk - Nazan Müge Uysal, (2015). 1940 TÜRKİYESİ’NDE ÇEVİRİ VE KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ: ÇEVİRİBİLİMDE KURUMSALLAŞMANIN KONUMU ÜZERİNE BİR MODEL KİTAP ÖNERİSİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 115-130. Doi: 10.18298/ijlet.527.
983    884

Summary

Bu çalışmada, Türkiye’de 1940’lı yıllarda çeviri, eğitim ve kültür alanında gerçekleşen kurumsallaşma çabalarının gerekliliği üzerinde durulmuş ve çeviribilim alanında bir kitap yazılmak istense, kurumsallaşmanın içerik tablosunun hangi bölümünde yer alması gerektiği gerekçelendirilerek gösterilmiştir. Model olarak seçilen kitabın adı A’dan Z’ye Çeviri olarak belirlenmiştir.Çalışmanın giriş kısmında ayrıca kurumsallaşmanın tanımı yapılmış ve özellikle 2. Kısımda 1940’lı yıllarda Türkiye’nin kurumsallaşma alanında bulunduğu nokta hakkında bilgiler verilmiştir. Ancak bu faaliyetlerin ilerletilmesinde çeviri etkinliğinin etkisi de açıklanmıştır. Çalışmada araştırma konusu edilen çeviri ve kurumsallaşma faaliyetleri için özellikle bu yılların seçilmesi, Osmanlı Dönemi’nde tohumları atılan kurumsallaşmanın özellikle çeviri alanında, en yüksek düzeye ulaştığı yıllar olmasıdır. Çalışmanın konuyla ilgili araştırma yapacak olanlara yol göstereceği de düşünülmüştür.


Keywords
çeviribilimde kurumsallaşma faaliyetleri, çeviri alanı, çeviri bürosu.

Abstract

This study aims at focusing on the necesssity of the instutionalization in the translation field and cultual and educational areas in Turkey including 1940s. Besides, if a book on translation studies is to be written in the future, to what chapter the instutionalization should be placed was explained with its reasons. The name of the model book was planned as A’dan Z’ye Çeviri. The introduction part of the study gives the definition of instutionalization and the second section includes information about the position of Turkey in terms of institutionalization activities in 1940s. However, the effect of translation was also explained in this regard. The reason to choose this year for the study regarding translation and instutionalization activities is that these years witnessed higher degrees of instutionalization especially in the translation field which were already started in the Ottoman Empire. The study also guides further research regarding the issue


Keywords
instutionalization activties in translation studies, translation field, translation bureau

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri