Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ “TOPLUM HAYATI” TEMALI METİNLERİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSING TEXTS WITH COMMUNITY LIFE THEME IN TERMS OF VOCABULARY IN TURKISH COURSE BOOKS )

Author : Bekir GÖKÇE    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 1
Page : 150-164
DOI Number: :
Cite : Bekir GÖKÇE , (2014). TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ “TOPLUM HAYATI” TEMALI METİNLERİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 1, p. 150-164. Doi: .
1333    1405

Summary

Türkçe Öğretim Programı’nın hazırlanmasında düşünme, anlama, sorgulama, inceleme, araştırma, keşfetme, günlük hayatla ilişkilendirme ve değerlendirme gibi çalışmaları içeren tematik yaklaşım benimsenmiştir. Tematik yaklaşımdan hareketle Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda zorunlu ve seçmeli temalar belirlenmiştir. Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2006: 60), 6. sınıfta “Sevgi”, 7. sınıfta “Millî Kültür” ve 8. sınıfta “Toplum Hayatı” temalarının zorunlu ana temalar olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; MEB Yayını 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ile TAV Yayını 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan “Toplum Hayatı” temalı metinleri, söz varlığı açısından incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla her iki yayında yer alan “Toplum Hayatı” temalı metinlerin; deyim, birleşik fiil, ikileme, mecaz, terim, atasözü/özlü söz, yansıma sözcük, kalıp söz ve özel isim olmak üzere taşıdıkları söz varlığı ögeleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Toplum Hayatı temasındaki metinlerin söz varlığı ögeleri ile içerikleri arasında belirli bir uygunluktan söz etmek olanaklıdır. Metinlerdeki söz varlığı ögelerinin, metnin içeriğini yansıtıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.


Keywords

Dil, söz varlığı, Türkçe ders kitabı, tematik yaklaşım.Abstract

In the preparation of Turkish Teaching Program, thematic approach which includes studies such as thinking, understanding, questioning, reviewing, searching, discovering, associating with daily life and consideration, is adopted. With reference to thematic approach, the themes which are obligatory and optional are determined in Turkish Lesson Teaching Program. In Turkish Teaching Program (MEB, 2006: 60), the themes (in 6. Grade “Love”, 7. Grade “National Culture” and 8. Grade “Community Life” ) are stated as obligational main themes. The aim of this study is to examine and assess the texts that’s theme “Community Life” in MEB publication 8. Grade Turkish Course Book and TAV publication 8. Grade Turkish Course Book, in terms of vocabulary. For that purpose, vocabulary elements such as idioms, combined verbs, reduplication, metaphor, term, proverb, mimetic word, routine and proper noun, of texts which have community life theme are stated and assessed. According to findings from this study, it is possible to talk about convenience between vocabulary and content of texts in community life theme. The vocabulary elements of texts are enough to reflect the text’s content comes to the conclusion.


Keywords

Language, vocabulary, Turkish course book, thematic approach.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri