Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Yükselen Batı Medeniyeti ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Yazarların Romanlarında Medeniyetler Çatışması
(The Emerging of Western Civilization in the Last period of the Ottoman Empire in Istanbul and the Clash of Civilizations in Novels of Authoress of Republican Period )

Author : Tuba Yılmaz    
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 394-410
DOI Number: : 10.18298/ijlet.510
Cite : Tuba Yılmaz , (2015). Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Yükselen Batı Medeniyeti ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Yazarların Romanlarında Medeniyetler Çatışması. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 394-410. Doi: 10.18298/ijlet.510.
1384    1139

Summary

Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmeye başlaması ile birlikte devlet yönetimi ve dönemin aydınları, devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak adına çeşitli arayışlara yönelirler. Çeşitli ıslahatlar yapılarak Batı ile özellikle teknik alanda yakınlaşma sağlanmaya çalışılır. Dönemin aydınları, sadece teknik alanda yapılan yenileşme hareketinin yetersiz olduğunu savunurlar. Bu bağlamda, ictimâî hayatta, özellikle kadın sahasında birtakım değişimlerin gerçekleşmesi ile devletin selamete erişeceği tartışılmaya başlanır. Böylece, özelde kadın dünyasında olmak üzere toplumsal alanda yenileşme serüveni başlar. Sosyal alanda temelleri atılmaya başlanan değişim süreci ve bu çerçevede yapılan tartışmalar ‘medeniyet’ kavramının yeniden yorumlanmasına ve tartışmaların bu kavram etrafında gerçekleşmesine neden olur. Zaman içerisinde Batılılaşma hareketinin devletin arzuladığı ideal şeklinden çıkıp bireysel yorumlarla farklı bir boyut kazanmaya başlaması dikkat çeker. Bu durum en çok İstanbul’un Şişli semtinde kendini gösterir. Şişli’de yapılan yeni binalar, ortak dünya görüşüne sahip kişilerin çeşitli eğlenceler vesilesiyle bir araya gelmelerine kapı aralar. Eğlence hayatının içinde, yaşadıkları çevre dışındaki tüm olaylara kayıtsız kalan bu insanların, zamanla memlekette yaşanan Milli Mücadele sürecine karşı duyarsızlaştıkları görülür. Tüm bu gelişmeler dönemin aydınlarını harekete geçirir. Batılılaşmayı yanlış yorumlayan kadına, doğru yolu göstermeyi hedefleyen kadın yazarlar, eserlerinde bu kadın tiplerini sert bir dille eleştirirler. Osmanlı’da medeniyet kelimesinin mahiyetinin ele alındığı bu çalışmada, Batı’daki medeniyet algısının Osmanlı’da ‘Batılılaşma’/‘modernleşme’ fikrine nasıl dönüştüğü incelenmektedir. Ayrıca Cumhuriyet ideolojisini kadına anlatma misyonunu üstlenen dönemin kadın yazarlarının ideal Batılılaşma karşısında Doğu medeniyetini savunanlar ile yaşadıkları çatışmalar söz konusu edilecektir.


Keywords
Osmanlı Devleti, Medeniyet, Batılılaşma, Cumhuriyet, Kadın Romanları

Abstract

After the begining of Ottoman Empire to loose territory, the administration and intellectuals started to find new ways to save the Ottoman. In the 19. century the main idea was that the Western modernization and using of Western sources could be only way of the new awaking of the Ottoman. Most of the intellectuals defend that only technical reforms and renovations were not enough for Ottoman. In this context a discussion started: Changes on woman’s life. This new idea believed that with the social change of women the Ottoman state will proper. After this opinion of modernization, a new period of change started in private and social life of women. The changes in social life caused of a new discussion on the definition of “civizilation”. This changes mainly happened quickly in neighborhood of Istanbul Sisli. In this term, the people who were living in this area only focused on nightlife and entertainment. After the start of National independence period we can see insensitivity of this people for Liberty war. All of these developments were awaked the Turkish intellectuals. The authoress aimed to show the wrong modernization and westernization. They focus on wrong modernized and westernized women types and critics in their novels. This work will explain the meanig of “civilisation, westernisation and modernization”. Additionally the misinterpretation of “modernization” in final period of Ottoman and begining period of Turkish Republic will be examined. Finally the conflicts between authoress who aims to explain “Modern Republic ideology, Ideal Westernisation” to the women and Oriental Civilisation’s defender will be explained.


Keywords
Ottoman Empire, Civilisation, Westernisation, Republic, Women Novels

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri