Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PROBLEMS IN WRITTEN EXPRESSIONS OF TURKISH LANGUAGE LEARNING STUDENTS AS A FOREIGN LANGUAGE: (YILDIZ TOMER SAMPLE)
(TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (YILDIZ TÖMER ÖRNEKLEMİ) )

Author : Talat AYTAN  - Nail Güney  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 2
Page : 275-288
DOI Number: : 10.18298/ijlet.470
Cite : Talat AYTAN - Nail Güney, (2015). THE PROBLEMS IN WRITTEN EXPRESSIONS OF TURKISH LANGUAGE LEARNING STUDENTS AS A FOREIGN LANGUAGE: (YILDIZ TOMER SAMPLE). International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 2, p. 275-288. Doi: 10.18298/ijlet.470.
1289    921

Summary

Dil eğitimi, anlama ve anlatma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Günlük yaşamda daha çok sözlü anlatım becerisine ihtiyaç duyulurken akademik ve kültürel etkinliklerde yazılı anlatım ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde A1(Temel Seviye) düzeyinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve bir sonraki yıl lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine başlayacak olan 16 öğrencinin yazılı anlatımlarında karşılaşılan sorunlar tespit edilmiştir. Çalışmanın verileri, öğrencilerin yazma dersinde ürettiği metinlerden toplanmıştır. Güdümlü yazma yönteminin kullanıldığı bu metinler aile tanıtma, hasta-doktor diyalogu, gezi planı, yemek tarifi vs. konularından birini içermektedir. Yazılı anlatım faaliyetlerinde tespit edilen yanlışlar, yanlış çözümleme yöntemine göre çözümlenmiştir. İlk planda belirlenen yanlışlar tanımlanmış, daha sonra tasnif edilmiş ve sıklık oranları ile ifade edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ana dili Arapça, Farsça, Boşnakça ve Lala olan öğrencilerde yazımsal yanlışlar; ana dili Shona, Hausa ve Malayca olan öğrencilerde ise biçimbilimsel yanlışlar daha fazladır.


Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, yazılı anlatım sorunları, yanlış çözümlemesi.Abstract

Language teaching aims to improve comprehension and narrating skills. While oral narration skills are mostly needed in daily life, writing becomes prominent in academic and cultural activities. In this study, the problems in written expressions of 16 students who are studying Turkish as a second language at Yıldız Technical University Turkish Teaching Centre A1 level and will start their bachelor, master and doctorate degrees. The data of the study is obtained from the texts written by the students in writing course. Those texts written by guided writing method have some topics such as introducing families, patient-doctor dialogue, travel plan, giving a recipe etc. The errors that are identified in writing activities have been analyzed according to error analyzing method. Initially, the detected errors have been defined, later they have been classified and mentioned with their frequency rates. According to the results, the students speaking Arabic, Persian, Bosnian and Lala as their mother tongue make more mistakes in writing while the students speaking Shona, Hausa and Malay as their mother tongue make more stylistic errors.


Keywords

Teaching Turkish Language to Foreign Students, problems in written expressions, analyzing errorsReferences

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri