Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE PLURAL CATEGORY OF NOUN IN TERMS OF MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC
(İSİM ÇOĞUL ULAMININ MORFOLOJİK VE SEMANTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Seda YILMAZ    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 2
Page : 214-221
DOI Number: :
Cite : Seda YILMAZ , (2014). EVALUATION OF THE PLURAL CATEGORY OF NOUN IN TERMS OF MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 2, p. 214-221. Doi: .
1106    851

Summary

Çalışmada Türkiye Türkçesinde (TT’de) Avrupa geleneksel görüşünün etkisiyle tekil ve çoğul olmak üzere iki müstakil şekilden oluştuğu varsayılan isim çoğul ulamı ele alınmıştır. İsim çoğul ulamının bir üyesi olarak kabul edilen tekil kavramı hem morfolojik hem de semantik yönden değerlendirilmiştir. TT’de ek almamış isim gövdesi isimle temsil edilen varlığın bir mi yoksa birden fazla mı olduğu bilgisini ileten görevsel sıfıra sahip olmadığından miktar anlamına sahip değildir, dolayısıyla tekil isim şekli olarak nitelenmemelidir. Bu sebeple TT’de morfolojik yolla çoğul eki almamış isimlerin tekil olarak adlandırılmasının ve ek almamış isim gövdesinin kendi bağımsız anlamının bir anlam birimciği (semi) niteliğinde olduğu düşünülen tekillik bilgisini ilettiği varsayımlarının şüpheli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak TT isim çoğul ulamı çoğul eki +lEr’den ibaret tek üyeli bir ulamdır ve ismin bağımsız anlamının bir parçası olarak tekil ve çoğul kavramları değerlendirildiğinde söz konusu iki kavrama dair ortak bir anlatılandan bahsedilebilir: Bu ortak anlatılan ise her ikisinin de nesneyi nicelik açısından nitelemeleri; fakat nesnenin sayısı, miktarı hakkında kesin bilgi içermemeleridir. Başka bir deyişle kendilerine çoğul eki ulanmış veya ulanmamış bütün isimlerin ortak bir anlam özelliği olarak kesin nicelik bilgisi içermemeleri söylenebilir.


Keywords

isim çoğul ulamı, tekil, çoğul, şekil bilimi, dil bilimi.Abstract

The study has been focused the plural category of noun which is supposed to be in two separate forms including singular and plural in Turkey Turkish (TT) with the effect of the traditional view of Europe. The singular concept accepted as a member of the plural category has been evaluated in terms of morphological and semantic. Because the noun stem which hasn’t taken suffix, hasn’t got zero-morpheme which explain whether object is one or more than one it hasn’t got the meaning of quantity, so it can’t be considered as the singular form of noun. For this reason it has been thought to be suspicious the assumptions that the nouns haven’t taken the plural suffix with morphological way which have been named as singular in TT and the noun stem hasn’t taken suffix, but it conveys the meaning of singularity with its own independent meaning. Finally, the plural category of noun in TT has just a member which is +lEr and when the singular and plural terms are evaluated as a piece of independent meaning of nouns that is talked about as a common described as regards mentioned two terms: The common described is that both of them qualify the object, but they don’t include definite information about the number and quantity. In other words, it can be said that whether the nouns take plural suffix or not all of the nouns don’t contain meaning of definite quantity.


Keywords

the plural category of noun, singular, plural, morphology, linguistics.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri