Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PHONETIC AND NON-PHONETIC LANGUAGES: A CONTRASTIVE STUDY OF ENGLISH AND TURKISH PHONOLOGY FOCUSING ON THE ORTHOGRAPHY-INDUCED PRONUNCIATION PROBLEMS OF TURKISH LEARNERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TURKISH EFL LEARNERS)
( )

Author : Amir KHALIZADEH    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 1
Page : 1-16
DOI Number: :
Cite : Amir KHALIZADEH , (2014). PHONETIC AND NON-PHONETIC LANGUAGES: A CONTRASTIVE STUDY OF ENGLISH AND TURKISH PHONOLOGY FOCUSING ON THE ORTHOGRAPHY-INDUCED PRONUNCIATION PROBLEMS OF TURKISH LEARNERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TURKISH EFL LEARNERS). International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 1, p. 1-16. Doi: .
2016    2301

Summary
Bu çalışmanın amacı İngiliz dilini bir yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin bu dilin yazım (imla) kurallarından kaynaklanan telaffuz sorunlarını araştırmaktır. Yazım sistemi belli bir yazı kurallarını kullanarak belli bir dili yazmak için standartlaşmış bir sistem demektir. Bu sistem imla kurallarını hem de yazı dilinin diğer elemanlarını mesela telaffuz ve büyük harflerle yazmağı içermektedir. Farklı dillerin imla sistemlerinde yazı ile telaffuz arasında farklı derecede uygunluk bulunmaktadır, mesela İngiliz dilinin imla sistemi çok düzensizdir. Bu yüzden, sözcüklerin doğru telaffuzlarını bilmek öğrenciler için ciddi bir sorun olabilir. Yule (1996) İngiliz dilinin yazı sisteminde sesler ile yazı işaretleri arasında güvenilir bir uygunluğun olmamasını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu dilin yazı sisteminde düzenlilik çok düşük bir seviyede bulunmaktadır. Biliyoruz ki İngilizce fonetik ama Türkçe gayri-fonetik bir dildir. Bu nedenle, Türk öğrencilerin İngilizceyi öğrenmekte bir sıra telaffuz sorunlarla karşılaşmaları çok doğal bir meseledir. Makalenin yazarı şu sorunların sebeplerini bulup çıkarmak amacıyla İngilizce ve Türkçenin sessizleri, seslileri ve hece yapısı sistemleri ile ilgili karşılaştırmalı bir araştırma yapmıştır. Çalışmanın sonuçlarından Türk öğrencilere İngilizceyi öğretmekte faydalanabiliriz. Araştırmanın sonuçları bahs etdiğimiz sorunların iki dilin arasındaki yazım ve sesbilim kurallarından kaynaklanmasını göstermektedir. Bu konuda, İngilizce öğretmenleri öğrencilere yardımcı olmak için iki dilin arasında olan farkların (yazım ve sesbilim kuralları ile ilgili) üzerinde durmalı ve bu konularda öğrencileri yeterince çalıştırmalılar.
Keywords
dilbilimi, sesbilim, İngilizce yazım kuralları, İngilizceyi öğrenen Türkler, fonetik

Abstract
The present study aims to investigate the pronunciation problems of Turkish learners of English as a foreign language (Turkish EFL learners) due to the orthography system of English. Orthography is a standardized system for using a particular writing system (script) to write a particular language. It includes rules of spelling, and may also concern other elements of the written language such as punctuation and capitalization. It is clear that English is a non-phonetic and Turkish is a phonetic language, so it is very natural for the Turkish EFL learners to have some phonological problems in learning English. The author has done a contrastive study concerning three linguistic systems, i.e. consonants, vowels and syllable structures of English and Turkish to find the causes of the problems to be used in teaching English as a foreign language to Turks. The results of the study showed that the problems under discussion are caused by some differences between the orthography and the phonology of the two languages. As a result, English teachers, to be helpful, should focus on the differences and help the Turkish learners overcome the pronunciation problems. The author of the paper believes that an English teacher should be both aware of the differences and be able to teach them effectively to the Turkish EFL learners.
Keywords
linguistics, phonology, English orthography, Turkish EFL learners, phonetic & non-phonetic languages

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri