Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LORD RAGLAN’IN GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBI VE KARTIGA PERGEN DESTANI
(THE TRADITIONAL HEROIC PATTERNS BY LORD RAGLAN AND KARTIGA PERGEN EPIC )

Author : Mehmet Emin BARS    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 1
Page : 120-134
DOI Number: :
Cite : Mehmet Emin BARS , (2014). LORD RAGLAN’IN GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBI VE KARTIGA PERGEN DESTANI. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 1, p. 120-134. Doi: .
1494    1462

Summary

Şorların dilleri, gelenek ve görenekleri, halk edebiyatı ürünleri ile ilgili araştırma ve derlemeler XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlar. Bu dönemde derlenen halk edebiyatı ürünlerinin büyük bir kısmını destanlar oluşturur. Şorlar, Sibirya'nın güneybatısındaki Kemerovo'da yaşayan küçük bir Türk grubudur. Şor folkloruyla ilgili ilk derlemeler misyonerler tarafından yapılmıştır. Misyonerlerin temel amacı Altay ve Sibirya halklarını Hristiyanlaştırmaktır. Misyoner papazlar tarafından yapılış gayeleri farklı olan bu derlemelerin çoğunluğu günümüze ulaşamamıştır. Şor destanları ile ilgili ilk derli toplu bilgiler Radlof tarafından derlenmiştir. Radlof, 1861 yılında Şorların yaşadığı bazı köyleri dolaşmış, bu seyahati esnasında Şor folkloru ile ilgili pek çok materyal derlemiştir. Kahramanın biyografisini çözümlemeye dayalı yapısal çözümlemeler daha çok Avrupalı toplumların anlatılarına uygulanmıştır. İlk olarak Alman bilim adamı Johann Georg von Hahn çeşitli mitik ve epik anlatı kahramanlarının hikâyeleri arasında önemli yakınlıklar bulunduğunu keşfederek bunlardan yola çıkarak ortak bir kahraman modeli oluşturmaya çalışır. Von Hahn on dört kahramana ait anlatılar arasındaki benzerlikleri on altı maddede toplar. Von Hahn’dan sonra Otto Rank kahraman biyografisini çözümlemede yapısal yöntemi kullanır. Rank, kahramanların yaşamlarının doğumdan bir yere kral olmalarına kadar olan ilk bölümünün yapısı üzerinde durur. Rank, kahraman kalıbını on iki maddede toplar. Kahramanın biyografisini çözümlemeye yönelik başka bir örnek Eric Hobsbawn tarafından eşkıya anlatmalarına uyarlanmıştır. Hobsbawn çeşitli uluslara ait haydut, kaçak anlatmalarının kahramanlarının özelliklerini dokuz maddede toplar. Halk anlatıları üzerine kurulu en geniş kahraman kalıbı Lord Raglan tarafından oluşturulmuştur. Çalışmamızda Lord Raglan’ın Batı Geleneksel Kahraman Kalıbı, Şor Türklerine ait Kartıga Pergen destanına uygulanacaktır.


Keywords

Lord Raglan, Geleneksel Kahraman Kalıbı, Şor Türkleri, destan.Abstract

The research and compilations which are mainly about the language,customs and traditions and the works of folk literature of Shorians starts rom the the first period of 19th century. Epics constitute most of the works of folk litarature which are compiled at this era. Shorians are a little Turkish group who live at Kemerovo at the southwest of Siberia. The first compilations about Shorian folklore were made by the misionaries. The main aim of misionaries was to christianize the societies of Altai and Siberia. Most of those compilations, of which the make up aim by the misionary priests are different, could not reach today. The first orderly information about Shorian epics were compiled by Radlof. Radlof wandered some villages of shorians in 1861, he compiled many materials about Shorian folklore during that travel. Structural analysis which are based on the analysis of the hero’s biography is mostly applied on the sayings of European societies. Fistly, the German scientist Johann Georg von Hahn discovered that there were important closeness between the stories of different mythic and epical narrative heroes, and by this, he tried to create a common heroic model. Von Hahn brought together the similarities between the narrations about fourteen heroes in sixteen articles. After Von Hahn, Otto Rank used structural style in the analysis of heroic biography. Otto Rank focused on the structure of first episode of heroes which is from birth to being a king to a place. Rank brought the heroic patterns together in twelve articles. Another example intended to analyse the biography of hero was adapted to bandit narrations by Eric Hobsbawn. Hobsbawn brought the features of runaway and bandit narrative heroes which were belong to different nations together in nine articles. The largest heroic patterns which was based on public narration was created by Lord Raglan. In this work, The Western Traditional Heroic Patterns by Lord Raglan will be applied to the Kartıga Pergen Epic of Shorian Turks.


Keywords

Lord Raglan, Traditional Heroic Patterns, Shorian Turks, epic.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri