Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Analysis on Reading Texts in Teaching Turkish to Foreigners
( )

Author : Adem İŞCAN   - Beytullah KARAGÖZ - Neşe BOZOĞLU  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 37-51
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1805
Cite : Adem İŞCAN - Beytullah KARAGÖZ - Neşe BOZOĞLU, (2017). An Analysis on Reading Texts in Teaching Turkish to Foreigners. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 37-51. Doi: 10.18298/ijlet.1805.
318    205


Abstract

Being one of the four basic language skills, reading has a great importance in teaching Turkish to foreigners. It is required to develop reading skills to develop vocabulary. There have been some problems in teaching Turkish as second language. These problems are generally related to difference in alphabet, inadequacy of the sources used in teaching Turkish, methods and techniques used and the texts used. The basic sources used in teaching Turkish to foreigners are texts. This study aims at determination of the opinions of students in Gaziosmanpaşa University and Ondokuz Mayıs University Turkish Education and Application Center (TOMER) concerning Turkish reading texts. General browsing method was used in the study. The questionnaire comprising of 24 items was applied to 25 students in beginner level and 7 students in advanced level. With this study, it is foreseen to arrange the texts being the key stone according to the wishes of and in compliance with the levels of students; giving importance to pre-reading, reading and post-reading activities and including questions with short-answer about the text as well as questions to develop high level skills.


Keywords
Turkish education to foreigners, reading skills, reading texts.

References

Akçamete, G. ve Güneş, G. (1992). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının değerlendirilmesi. Ankara University Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(2), 463-471.

Aksan, D. (1977). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim I. Ankara: TDK Yayınları.

Akyol, H. (2012). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi (yeni programa uygun). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Barın, E. (2003).Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi, TÜBAR-XIII.

Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. TurkishStudies, 5(4), 221-235.

Cemiloğlu, M. (2004). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Aktüel.

Demir, A. ve Açık, F. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. TÜBAR, 30, 51-72.

Demircan, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Ekim Yayınları.

Demirel, Ö.(2004). Yabancı Dil Öğretimi. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Güneş, F. (1997). Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.

Demirel, Ö. (2014).Yabancı Dil Öğretimi: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Erdem, M.D.,Gün, M.,Şengül, M. ve Şimşek, R. (2015).Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Metinlerinin Öğretim Elemanlarınca Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve İşlevsel Metin Özellikleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Turkish Studies, 10/3:455-476.

Göçer, A. , Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. TurkishStudies Volume 6/3 Summer, p.797-8

Görmen, P.; Kaya, M. F. ve Bayrak, E (2010). Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. s. 133-138, Elazığ.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi Ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Harris, A. J. ve Sipay, E. R. (1990). How toincreasereadingability. New York: Longman.

Candaş Karababa, C. (2009).Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar. Ankara University Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, S. 42(2), s. 265-277.

Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile ilgili bilişsel farkındalıkları. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (27), 457-475.

Koç, S.(1979). BAYDÖ'de Öğrencilerin Dil Gereksinimlerinin Saptanması: İşlevsel/İletişimsel Yaklaşım. İzlem, 3,  41-49.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Çeviri Komisyonu, (2009).Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metin Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.

Razı, S. (2008). Okuma Becerisi Öğretimi ve Değerlendirilmesi. İstanbul: Kriter Yayıncılık.

Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Okuma Kitapları Üzerine Bir Araştırma.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Afyon: Afyon Kocatepe University/Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Toprak, F. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Parçaları ve Diyaloglar Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiyat Araştırmaları Dergisi.

Vahapoğlu, E. (2009). Yabancı Dil Öğrenme Yolları. İstanbul: Alfa Yayınları.

Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri