Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Alman Dilinde Bozgun: Kanak Sprak, Koppstoff
(Deformation in German Language: Kanak Sprak, Koppstoff )

Author : Özber CAN    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 701-713
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1777
Cite : Özber CAN , (2017). Alman Dilinde Bozgun: Kanak Sprak, Koppstoff. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 701-713. Doi: 10.18298/ijlet.1777.
266    129

Summary

Bu makale sosyal romantik bir yazarı ve iki eserde söylem ortaklığını okumayı inceler. Siyasi iradenin güncellediği yabancılar politikası, koşulları giderek zorlaştırdığı için yabancı çalışan makine gibi yaşamaktadır. Çifte vatandaşlık hakkı verilmiş olan yabancılar bile sosyal haklarını ve işlerini kaybetme ile karşılaşmakta; şiddet eylemleri ve kundaklamalara maruz kalmaktadır. Sosyolojik olaylara özgü yaklaşımlar bu çerçevede daha çok alan uzmanlarına bırakılsa da gelişmeleri yakından izleyen birileri daha vardır. Sanatçının sorumluluk aldığı bu noktada sanat yaşanılanları onları edebiyata taşımanın, anlatılanlarla okuru, çevirmeni, eleştirmeni peşine düşürmenin yollarını arar; anlatıların yönü değiştikçe dilin de bozulduğuna tanıklık eder. Dışlanma ve aşağılanmayı karamsar sözlere taşımayı değil, dolaylı ya da doğrudan ama sert ve ağır ifadelere taşımayı önemser. İletişimsiz kalışın insanı düşürdüğü ezikliğe duyulan isyanı, ruhsal bozukluğun müsebbibini işaret eder; güce karşı tepki gösterir. Diğer bir deyişle, modern yaşamın labirentlerinde ömrün bitirilişini, insanın parçalandıkça kök salma yeteneğinin gelişmesini imgelere yükler. Kendisi de melez olan Feridun Zaimoğlu’nun, Türklerin kapı dışında bırakılma hissini açık ifadelerle taşıması, insanın yabancılaştıkça hesap sorma ve değerleri pazara düştükçe sıradanlaşması tematiği bu sanatın en belirgin örneğidir. İlk kuşakların hesap sorucuları olan genç kuşakların sesi onunla yükselmekte; sokağın huzursuzluğu toplumsal anlayışın katılaşmasına neden oldukça eserlerin dili sertleşmektedir. Öyle ki bu dil okura yanlış çevrilmiş alt yazılı film izlediğini düşündürecek kadar bozulmuştur.


Keywords
Sosyal Romantik, Zaimoğlu, Bozgun, Kanakça, Kanaksprak/Koppstoff

Abstract

This article examines a social romantic author and the reading of his discourse association in two of his works. Since the foreigners policy updated by the political will gradually makes things harder, foreign workers live like machines. Even foreigners who are given dual citizenship privileges are facing the loss of social rights and their jobs; are being exposed to violent acts and arsons. Even though approaches specific in this frame to sociologic incidents are left more to field experts, there are also others who watch the developments closely. At this point where the author takes responsibility, art searches for ways to transfer experiences into literature, make readers, interpreters, and critics pursue via the told; witnesses the deformation of the language as the direction of the told changes. It cares about transferring outcast and humiliation into harsh and serious expressions directly or indirectly instead of carrying them over into pessimistic words. It points out the rebellion against oppression caused by lack of communication, the reasons for psychological disorder; it reacts to power. In other words, it loads the consumption of a lifetime in the labyrinths of modern life, the development of the ability to take roots as human breaks into pieces, onto images. The significant example of this type of art is Feridun Zaimoğlu’s, who himself also is a half-caste, thematic of transferring the feeling of Turks’ abandonment outside the door via clear expressions, human’s calling someone to account for as they become estranged and becoming common as their values suffer. The voice of young generations who are the ones that call somebody to account for the former generations rises via Feridun Zaimoğlu; the language of the works’ harshens as the uneasiness of the streets causes the hardening of social understanding. So much that this language is so deformed that it makes the readers think they are watching a movie with wrongly translated subtitles.


Keywords
Social romantik, Zaimoglu, deformation, Kanakish, Kanaksprak/Koppstoff

References

Aytaç, Gürsel. (1997). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara, Gündoğan Yayınları.

BRUNNER, Maria E. (2004). “Migration ist eine Hinreise. Es gibt kein Zuhause, zu dem man zurück kann”, in Die andere Deutsche Literatur, (Hrsg. Manfred Durzak und Nilüfer Kuruyazıcı), İstanbul Vorträge, Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg, s. 71-90.

CAN, Özber. (2007). Feridun Zaimoğlu’nun Leinwand (Perde) ve Zwölf Gramm Glück (Oniki Gram Mutluluk) Adlı Eserlerinde Sözdizimsel ve Anlamsal Öncelemeler, (Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi)

Deleuze, Gillez. (2007). Kritik ve Klinik, (Çev. İnci Uysal), Norgun Yayıncılık, İstanbul.

Deleuze, Gillez, Guattari, Felix. (2001). Kafka-Minör Bir Edebiyat İçin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Durkheim, Emile. (1985). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, Ankara, B/F/S Yayınları. 53-56.

Kara, Bülent. (2016). Globalleşme Sonucu Söylemler ve Medya Bağlamında İdeoloji””, in 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5(14), 157.

Karakuş, Mahmut. (2001). “Sıra Dışı Bir Yazar: Feridun Zaimoğlu”, in Gurbeti Vatan Edenler, (Yay.Haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları. 273-284.

Kaya, Nilay. Nilay Minör Bir Durum Örneği Olarak Kanak Attak Edebiyatına Bakış, (http://alekseypavlovic.blogspot.com.tr)

Laviziano, Alex vd. (26.04.2001). “To be German or not to be...”, Univarsität FB. Instituts für Ethnologie, Band 3, Nr. 1.

Nord, Christina. (19.09.2000). “Schnodderbarock”, taz, Nr. 6249/12.

Rappe, Michael. (2002). “Zwischen Goethe und Kanake / Interview des Monats”, Laks, Hessen

Üşür, Sancar. (1997). İdeolojinin Serüveni, Ankara, İmge Yayınları. 11.

Yeşilada, Karin Emine. (2001). “Göçmen İşçi Yazını’ Ya Da Now Türkish Is It?”,  Nazan Aksoy vd., in Çağdaş Türk Yazını I, (Yay. Haz. Zehra İpşiroğlu), İstanbul: Adam Yay., 1. bs.

Zaimoglu, Feridun. (2004). Kanak Sprak–24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, Hamburg, Rotbuch / Sabine Groenewold Verlage, 6. Auflage.

Zaimoglu, Feridun. (2000)(a), Koppstoff, Hamburg, Rotbuch Verlag, 3. Auflage. 

Zaimoğlu, Feridun. (2000)(b), Kafa Örtüsü (Çev. Metin Zaimoğlu), İstanbul, İletişim Yayınları, 1. Baskı.

Medya Kaynakları

Die Zeit-Interview. 07.11.2002

Hürriyet-Pazar. 30.01.2005.

TAZ-Bericht. 20.12.2004

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri