Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Using Mnemonic Devices In German Language Teaching
(Bellek Destekleyicilerin Almanca Öğretiminde Kullanımı )

Author : Adnan OFLAZ    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 22-41
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1774
Cite : Adnan OFLAZ , (2017). Using Mnemonic Devices In German Language Teaching. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 22-41. Doi: 10.18298/ijlet.1774.
431    492

Summary

Bu çalışmada bilginin dikkat yolu ile algılanmasından sonraki süreçte zihinsel olarak nasıl işlendiği, hangi aşamalardan geçirilerek nerede depolandığı, unutmanın hangi sebeplerle gerçekleştiği konularına değinilmiş, yabancı dildeki kelimelerin etkili şekilde kodlanıp uzun süre hatırlanmasını sağlayan bazı bellek destekleyiciler sınıf içinde kullanılabilecek örnek uygulamalarla anlatılmıştır. Yabancı dil öğreniminde birçok öğrencinin yaşadığı temel sorun, öğrenilen kelimelerin unutulması yani ilgili kelimenin kalıcılık süresinin kısa olmasıdır. Basit tekrar yolu ile öğrenilen bilgilerin kalıcılığı kısa olmaktadır. Bu sorunun çözümünde bazı bellek destekleyiciler kullanılmaktadır. Araştırmalar, bellek destekleyicilerin gerek ses gerekse görsel sembollerle anlam ilişkisi kurmasının kelimelerin kalıcılığını artırdığını göstermektedir. Zincirleme (Kettenmethode) ve Yerleşim (Loci) Yönteminde daha çok görsel sembollerle kodlama yapılırken, Askı Kelime Yönteminde (PEG Methode- Das Zahl-Reim-System) kelimeler hem görsel hem de fonetik unsurlarla birlikte kodlanmaktadır. Yeni kelime öğretiminde en çok kullanılan yöntem, hedef dildeki ve anadildeki kelimelerin ses benzerliğinin kullanıldığı anahtar kelime (Die Schlüsselwortmethode) yöntemidir. Bu yöntemde görsel semboller aktif olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda bu tekniklerin bilginin kodlanmasında, istenilen bilgilerin geri getirilmesinde ve öğrenilen bilgilerin beyindeki kalıcılık oranlarına basit tekrarla ezber yöntemlerine nazaran anlamlı düzeyde katkı sağladığı görülmektedir. Bu öğrenme yolları ile yabancı dildeki kelimelerin bilinen kelimeye bağlanarak anlamlandırılması, görsel ve sözel semboller ile işlenerek yeniden yapılandırılması, yeni kelimenin uzun süreli hatırlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğreniminin bellek destekleyicilerle desteklenmesinin, kelimelerin unutulma oranınını düşüreceği düşünülmektedir.


Keywords
Bellek Destekleyiciler, Kelime, Öğrenme, Bellek

Abstract

In this study, how knowledge is mentally processed in the course following perception by attention, which phases it goes through, where it is stored, for what reasons forgetting happens are mentioned, and some mnemonic devices providing coding words in a foreign language effectively and remembering them for long were explained by some example practices usable in classroom. The main problem experienced by a lot of students in learning a foreign language is that the words learned are forgotten, namely, the permanence of the relevant words are short. The permanence of the knowledge obtained through simple repetition is short. Some mnemonic devices are used for the resolution of this problem.Research shows that the fact that mnemonic devices establish a semantic relation with either vocal or visual symbols enhances the permanency of words.While coding is mostly carried out by visual symbols in the Chaining and Loci Methods, words are coded along with both visual and phonetic elements in the Pegword Method. The method used most in teaching new words is the keyword method, in which vocal similarities in both the native and target languages are made use of. In this method, visual symbols are used actively. It can be seen that, in general, these techniques have a more significant contribution to coding knowledge, recalling the knowledge required, and the rates of permanency in the brain of the knowledge learned compared to the methods of simple repetition. Interpreting new words in a foreign language by connecting them to a known word through these ways of learning and reconfiguring them by processing with visual and verbal symbols ensure remembering new words for a long time. That’s why it is thought that it will decrease the rate of forgetting words to support foreign language learning with mnemonic devices.


Keywords
Mnemonic Devices, Word, Learning, Memory

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri