Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Ana Dili Başarısı İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişki
(Relationship Between Mother Tongue Success And Foreign Language Success of The Prospective Teachers )

Author : Mevlüt ELLİALTI    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 239-245
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1769
Cite : Mevlüt ELLİALTI , (2017). Öğretmen Adaylarının Ana Dili Başarısı İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişki. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 239-245. Doi: 10.18298/ijlet.1769.
328    222

Summary

Türkiye’de yabancı dil öğretimine ilişkin birçok sorunun olduğu çeşitli çalışmalarla gözler önüne serilmektedir. Bu konuda yöntem, öğretmen yetiştirme programları, materyal değerlendirme ve geliştirme, ölçme ve değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi birçok faktör genel olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yabancı dil öğrenen bireylerin ana dili başarısının da bir faktör olduğu bilinmektedir. Çalışmada öğretmen adaylarının ana dili başarıları ile yabancı dil başarıları arasında ilişkinin olup olmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 2015-2016 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf ve Türkçe Öğretmenliği programlarında 1. sınıfta okumakta olan 97 öğretmen adayı örneklem olarak seçilmişitr. Araştırmanın sonucunda, örneklemin Yükseköğretime Geçiş Sınavı Türkçe Net Sayısı (YGSTNS) ile İngilizce dersi başarı notları arasında anlamlı düzeyde ilişkinin olduğu saptanmıştır.


Keywords
Ana Dili, Yabancı Dil, Başarı

Abstract

Deficiency in teaching foreign language in Turkey has been put forward with many studies. There are various factors such as methods and techniques, teacher training programmes, evaluating and developing material, assessment and evaluation and using technology that affect teaching foreign language. Beside these, it is known that the success of the learners in mother tongue skills is another factor. In this study, the relationship between the mother tongue success and foreign language success of the prospective teachers is put forward. For this aim 97 prospective teachers, who are first class students at Pamukkale University Education Faculty Classroom Teaching and Turkish Teaching Department in 2015-2016 Academic Year, were chosen as the sample. As the result of the study, meaningful relationship between the Turkish success in The Transition to Higher Education Examination and English success is found


Keywords
Mother Tongue, Foreign Language, Success

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri