Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Yazışmalarındaki Yazım ve Noktalama Yanlışlarının Sebepleri: Whatsapp Örneği
(Reasons of Miswriting and Punctuation Error in Social Media Correspondence of Turkish Teacher Candidates: Whatsapp Sample )

Author : Fatih TANRIKULU    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 129-143
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1767
Cite : Fatih TANRIKULU , (2017). Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Yazışmalarındaki Yazım ve Noktalama Yanlışlarının Sebepleri: Whatsapp Örneği. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 129-143. Doi: 10.18298/ijlet.1767.
762    544

Summary

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının sosyal medya yazışmalarındaki yazım ve noktalama yanlışlarını bulmak ve bu yanlışları yapma sebeplerini tespit etmeye yöneliktir. Araştırma durum çalışması modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 30 Türkçe öğretmen adayının bulunduğu WhatsApp yazışma grubu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak WhatsApp yazışmaları ve odak görüşmesine ait kayıtlar kullanılmıştır. WhatsApp grubundaki yazışmalar word belgesine aktarılmış ve yazışmalardaki yazım ve noktalama yanlışları tespit edilmiştir. Tespit edilen yanlışlara yönelik odak görüşmesi yapılmıştır. Veriler Nvivo 11 nitel veri analizi programına yüklenerek içerik analizi yapılmıştır. Oluşturulan kodlar araştırma soruları altında temalaştırılmıştır. Bulguların daha anlaşılır olması için Nvivo 11 programının grafik ve tablo özelliklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda WhatsApp yazışmalarında yapılan yazım ve noktalama yanlışların yazılı anlatıma oranla daha fazla olduğu, çok az kullanıldığı için farklı anlamlara gelebilecek kadar başkalaştığı; yazım ve noktalama yanlışlarının eğitim sisteminin yapısı, yazım ve noktalama kurallarına önem verilmeyişi, tembellik, teknolojik ortamın rahatlığı, teknolojinin doğası gereği hızlı yazma eğilimi, programın yapısından kaynaklı ve bilgi eksikliği gibi sebeplerden kaynaklandığı görülmüştür.


Keywords
Türkçe Eğitimi, Yazım ve Noktalama Kuralları, Sosyal Medya, Teknolojik Yazışmalar

Abstract

The aim of this research is to find the spelling and punctuation mistakes of the Turkish teacher candidates in social media correspondence and to determine the reasons for making these mistakes. It was conducted in the research case study model. The working group of the study constitutes the correspondence group of WhatsApp with 30 Turkish teacher candidates. In the study, WhatsApp correspondence and the records of the focus interview were used as data collection tool. The writings in the WhatsApp group are transferred to the word document and the spelling and punctuation mistakes in the correspondences are detected. A focus interview was held on the identified mistakes. The data were loaded into Nvivo 11 qualitative data analysis program and content analysis was performed. The generated codes are subject to inquiry. The graphical and tabular features of the Nvivo 11 program have been exploited to make the findings clearer. The result of the research is that the writing and punctuation mistakes in WhatsApp correspondences are more than the written narration, they are so different that they can be used in different meanings because they are used very little; It has been observed that the syntax of the education system of writing and punctuation mistakes is caused by reasons such as not paying attention to writing and punctuation rules, laziness, comfort of technological environment, fast writing tendency according to the nature of technology.


Keywords
Turkish Education, Writing and Punctuation Rules, Social Media, Technological Writings

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri