Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geleneğin Türkçe Ders Kitaplarına Yansıma Biçimleri
(Reflection of Tradition on Turkish Text Books )

Author : Teymur EROL    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 301-313
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1759
Cite : Teymur EROL , (2017). Geleneğin Türkçe Ders Kitaplarına Yansıma Biçimleri. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 301-313. Doi: 10.18298/ijlet.1759.
423    320

Summary

Bu çalışmanın amacı; geleneğin Türkçe ders kitaplarına yansıma biçimlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın problem tümcesi “gelenek unsurları 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarına nasıl yansımıştır?” olarak belirlenmiştir. Çalışmanın veri kaynağı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine dağıtılan Türkçe ders kitabındaki metinlerdir. Kitaplarda bulunan 90 metnin 22’sine gelenek kavramı yansımıştır. Bunun oransal karşılığı % 24,4’tür. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların güvenirliğini ortaya koymak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: İncelenen ders kitaplarında 58 başlıkta gelenek kavramının metin aracılığıyla işlendiği görülmüştür. Bu kavramların 16’sı geleneksel çocuk oyunlarıyla, 11’i geleneksel inanç ve tutumla, 10’u evlilikle, 7’si gelenek ve toplumsal değişimle, 7’si geleneksel spor ve sanatlarla, 3’ü dil, kültür ve gelenekle, 2’si geleneksel bayramlarla ve 2’si de devlet geleneğiyle ilgilidir. % 27,6’lık oranla çocuk oyunlarının en fazla tekrar eden geleneksel unsur olduğu, bunu % 19 ile geleneksel inanç ve tutumlar ile % 17,2 ile evlilikle ilgili geleneklerin izlediği anlaşılmıştır. 6. sınıf ders kitabındaki metinlerin % 10’nunda, 7. sınıf ders kitabındaki metinlerin % 33,3’ünde, 8. sınıf ders kitabındaki metinlerin % 30’unda gelenek kavramının ele alındığı belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre öğrencilerin % 92,3’ü kentli olmasına rağmen, geleneğin ders kitaplarına yoğun biçimde yansıması, toplumsal dokuyu korumaya yönelik bir refleks olarak değerlendirilmektedir.


Keywords
Gelenek, kuşak, Türkçe ders kitapları, Türkçe eğitimi ve öğretimi, metin

Abstract

The purpose of this study is the evaluation of the reflection of tradition in Turkish textbooks. The problem sentence of study is determined as "how did the elements of tradition reflect on 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks?" The data source of the study are the texts in the Turkish textbook distributed to 6th, 7th and 8th grade students in the province of Malatya for 2016-2017 academic year. Among 90 texts in the books, 22 reflected the concept of tradition. The proportional equivalent of this is 24,4 %. The obtained data were analyzed by means of descriptive analysis. Expert opinion has been consulted to reveal the reliability of the findings. The main conclusions reached in the study are as follows: In the textbooks studied, it was seen that the concept of tradition was processed through texts in 58 titles. Of these concepts, 16 are traditional children's games, 11 are traditional beliefs and attitudes, 10 are marriages, 7 is tradition and social change, 7 is traditional sports and arts, 3 is language, 2 of them were about traditional festivals and 2 of them about state tradition. It is understood that the traditional element of the children's games is the repetition of the most with 27,6 %, followed by the traditional beliefs and attitudes of 19 % and the marriage-related traditions with 17,2 %. It was determined that 10 % of the texts in the 6th grade textbook covered the concept of tradition in 33,3 % of the texts in the 7th grade textbook and 30 % of the texts in the 8th grade textbook. Although according to Turkish Statistical Institute 92,3% of the students are urban, the intensive reflection of tradition in the textbooks is evaluated as a reflex to protect the social structure.


Keywords
Tradition, generation, Turkish textbooks, Turkish education and teaching, text

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri