Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dil Becerilerini Geliştirmenin Önündeki Engeller ve Bu Engelleri Aşma Yolları
(The Obstacles to Development of Language Skills and the Ways to Overcome Them )

Author : Yüksel GÜNDÜZ   - Hanife Nalan GENÇ  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 339-356
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1756
Cite : Yüksel GÜNDÜZ - Hanife Nalan GENÇ, (2017). Dil Becerilerini Geliştirmenin Önündeki Engeller ve Bu Engelleri Aşma Yolları. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 339-356. Doi: 10.18298/ijlet.1756.
404    327

Summary

Günümüzde yabancı dil bilme ve öğrenme, kişisel, toplumsal ve kültürel açıdan önemli bir gereksinim olarak değerlendirilmektedir. Ancak ilköğretimden lisans eğitimine kadar uzun bir sürece yayılmasına karşın, bir yabancı dili yeterli düzeyde öğrenememek ve/veya kullanamamak pek çok kişinin dile getirdiği ortak bir sorundur. Özellikle yabancı dil bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin istenilen düzey ve yeterlilikte dil öğrenme ve onu kullanmada karşılaştıkları en temel dilsel sorunların sebeplerini saptamak ve bunlara çözüm önerileri sunabilmek önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle yapılan araştırmanın amacı yabancı dil öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere göre, dil becerilerini geliştirmelerinin önündeki engellerin neler olduğunu ve bunları gidermek için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Nitel verilerin çözümlenmesinde, kodlamaya dayalı içerik analizi yapılmış olan araştırma sonucunda bu engellerin dinleme ve algılama becerilerini geliştirme, konuşma ve sesletim, sözcük bilgisi, okuma ve yazma becerileri yönünde ağırlık kazandığı görülmüştür. Öğrenciler temel ve alt dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak her bir beceri için çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Bu çözüm önerileri önem derecelerine göre sınıflandırılıp, dil beceri eğitimi bu yönde geliştirilebildiğinde, yabancı dil öğrenmedeki engellerin büyük oranda ortadan kalkacağı sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords
Dil becerileri, dil engeli, dinleme, konuşma, okuma, yazma, sözcük.

Abstract

Today, it is assumed that knowing and learning a foreign language is a kind of necessity from personal, social, and cultural aspects. It is a common problem that language learners still do not know a foreign language or do not use a foreign language well though foreign language education in our country involves in quite a long process from primary school to university level. Therefore, it is extremely significant to determine the essential language problems of foreign language students, and to make necessary suggestions related with these problems. In that sense, the aim of this study is to reveal the factors that prevent language learners from developing language skills, and also present how to cope with these language problems. According to content analysis results of the study, foreign language learners stated that the problems with the skills such as listening and perceptive skills, speaking and pronunciation, vocabulary, reading and writing skills hinder their language learning. Additionally, foreign language students made certain suggestions about how to develop both basic language and subskills. It is proposed that if the advices given by the language students are classified according to their significances, and if teaching of language skills was developed in that way, the handicaps with language learning would disappear.


Keywords
language skills, language obstacle, listening, speaking, reading, writing, word.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri