Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebî Zevk Kazanmalarında Dünya Edebiyatının Etkisi
(The Effect of World Literature on the Acquisition of Literary Enjoyment by Prospective Turkish Language Teachers )

Author : Müzeyyen ALTUNBAY    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 246-260
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1751
Cite : Müzeyyen ALTUNBAY , (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebî Zevk Kazanmalarında Dünya Edebiyatının Etkisi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 246-260. Doi: 10.18298/ijlet.1751.
583    405

Summary

İnsanın dış dünyayı tanıması ve algısal gelişimi doğumdan itibaren hızla gelişir. Algısal gelişimi destekleyen pek çok unsur olmakla birlikte eğitim bunlardan sadece bir tanesidir. Algısal zenginliğin oluşması ve farklı bakış açılarının kazanılması için bireye çeşitli yaşantı zenginliğinin sunulması gerekir. Eğitim ve öğretimde teorinin yanı sıra pratik bilgi sunulsa da yaşantı zenginliği oluşturma bakımından bu süreç sınırlı kalmaktadır. Eğitimde bu görevi öğrenci merkezli hazırlanan öğretim programları ile temel eğitim-öğretim materyalleri oluşturur. Bu materyaller içinde ise kitapların rolü tartışılmazdır. Okuma alışkanlığının gerçekleştirilmesinde ve okuma kültürünün kazanılmasında kitapların etkisi bir hayli fazladır. Kitap okumaktan esas amaç, yaşantı zenginliği ve bakış açısı kazanma, keşfetme, eleştirme, düşünme gibi zihinsel becerilerin gelişimini desteklemektir. Bu nedenle tekdüze bir okuma faaliyetinden ziyade bireyin sosyal ve duygusal gelişimi ile edebî zevk kazanmasını destekleyecek eserlerin okunması arzulanmaktadır. Bu noktada dünya edebiyatının öne çıktığı görülür. Dünya edebiyatının okunması kültürel ve entelektüel deneyim ile estetik duyuş kazanılması, aynı zamanda bir sanat dalı olan edebiyatın evrenselliğinin de keşfedilmesi demektir. Bu nedenle edebî zevk kazanmada dünya edebiyatının ne derece etkili olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının edebî zevk kazanmalarında dünya edebiyatının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Toplam 97 Türkçe öğretmeni adayı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan veriler sıklık analizi kullanılarak analiz edilmiş olup elde edilen sonuçlar bulgular kısmında gösterilmektedir.


Keywords
Dünya edebiyatı, edebî okur, edebî zevk, Türkçe eğitimi.

Abstract

The recognition of the world and perceptual development of the human beings develops rapidly from birth. There have been many elements supporting perceptual development, and education is only one of these. For the formation of the perceptual wealth and the acquisition of the different perspectives, the individual must be presented the richness of various experiences. Although theoretical and practical information is provided in education, this process is limited in terms of creating richness of experience. In education, this is formed by student-centered curricula and basic educational materials. The role of books in these materials is, of course, indisputable. In the realization of reading and in the acquisition of reading habit, the impact of the books is considerable. The main aim of reading a book is to support the development of mental skills, such as gaining different perspectives, exploring, criticizing, thinking, and a richness of experience and perspective. Hence, it is desired to read works which will support the social and emotional development of the individual and the literary enjoyment rather than reading a book without any reason. At this point, the world literature becomes prominent. Reading the works of world literature means the acquisition of aesthetic sense, cultural and intellectual experience and the exploration of the universality of literature which is also a branch of art. Therefore, it is necessary to determine how effective world literature is in the acquisition of literary enjoyment. In this study, it is tried to identify the impact of world literature on the acquisition of literary enjoyment of prospective Turkish language teachers. A total of 97 teacher candidates constitute the sample of the study. Data collected in the study was analyzed using frequency analysis and the results are shown in the findings.


Keywords
World literature, literary reader, literary pleasure, Turkish education.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri