Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER İLE PAMUK PRENSES VE AVCI
(AN INTERTEXTUAL ANALYSIS: SNOW WHITE AND SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN )

Author : Betül Özcan Dost   - Tuğçe Elif TAŞDAN  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 124-131
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1745
Cite : Betül Özcan Dost - Tuğçe Elif TAŞDAN, (2017). METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER İLE PAMUK PRENSES VE AVCI. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 124-131. Doi: 10.18298/ijlet.1745.
662    456

Summary

Metin incelemeleri tarih boyunca araştırmacıların ilgi alanlarından biri olmuştur. Metinleri birbirleri arasındaki ilişkiler bağlamında incelemek ise 20. yüzyıldaki gelişmeler sonucu araştırmacıların ilgi alanına girmiş ve bu alanda yapılan çalışmalar artmıştır. Metinlerarasılık olarak kavramlaştırılan metinler arası incelemeler bağlamında hiçbir metin tamamen orijinal olarak kabul edilmemekte, her bir metnin kendisinden önce söylenen ve yazılanlarla kaçınılmaz bir ilişki içerisinde olduğu savı kabul görmektedir. Bu sebeple, metinlerarası incelemelerde ele alınan metnin kendisinden önce söylenen ve yazılanlarla ilişkisi önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında metin kavramı filmleri de kapsayacak şekilde ele alınmış olup Grimm Kardeşler tarafından halk arasında anlatılanlardan derlenen ve 1812 yılında basılan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı ile Hollywood tarafından 2012 yılında çekilen Pamuk Prenses ve Avcı filmi metinlerarası bakış açısıyla incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, her iki metin arasında hem benzerlik hem farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bulunan benzerliklerin anıştırma yoluyla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu benzerliklerin belirlenmesiyle, metinlerarasılığın hiçbir metnin tamamen orijinal olmadığı yönündeki savının desteklendiği ve metinlerarası incelemelerin metin incelemelerinde önemli bir bakış açısı sunduğu görülmüştür.


Keywords
Metin, metinlerarasılık, anıştırma.

Abstract

Text analysis has been one of the areas of interest of researchers throughout history. Analysing texts considering their relations with the other texts, on the other hand, started to be within researchers’ field of interest as a result of the developments in the 20th century, and the number of studies in this field has increased since then. Within the concept of intertextuality, no text is considered to be totally original, and the argument that all texts have an inevitable relation with what was said or written before them is supported. Therefore, the relation of texts with what was said or written before them gains importance in intertextual analysis. Within the scope of this study, the concept of text was dealt including films, and the fairytale Snow White, compiled by Grimm Brothers in 1812 from the stories told by the people in the society, and the film Snow White and the Huntsman shot by Hollywood in 2012 were analysed in the light of intertextuality. At the end of the study, it was found out that there were both similarities and differences among the two texts. It was also found out that the similarities were provided by the way of allusion. The presence of similarities found in the study supported the argument that no text is totally original, and it was seen that intertextual analysis provided an important insight in text analysis.


Keywords
Text, intertextuality, allusion.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri