Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Odaklandığı Araştırma Konuları
(Research Issues Focused on Studies Concerning Bloom Taxonomy and the Revised Bloom Taxonomy in Turkey )

Author : Latif BEYRELİ   - Hülya SÖNMEZ  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 213-229
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1738
Cite : Latif BEYRELİ - Hülya SÖNMEZ, (2017). Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Odaklandığı Araştırma Konuları. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 213-229. Doi: 10.18298/ijlet.1738.
582    510

Summary

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Bloom Taksonomisi (BT) ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi (YBT) ile ilgili yapılan çalışmaların odaklandığı araştırma konularını tespit etmek ve bu çalışmaların, taksonomilerin amaçlarıyla olan uyumlarını belirlemektir. Bu amaç için önce, Türkiye’de BT ile ilgili yapılan araştırmaların yoğunlaştığı araştırma konuları ve bunların BT’nin geliştirilme amacı ile olan uyumu incelenmiş; daha sonra Türkiye’de YBT ile ilgili yapılan araştırmaların yoğunlaştığı konular ve bunların YBT’nin yenilenme amacı ile olan uyumuna bakılmıştır. Tarama modeli ve içerik analizine göre incelenen 80 çalışma, araştırma konularına göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışmaların BT ve YBT ile olan ilişkileri incelenmiş ve aralarındaki uyum değerlendirilmiştir. Ayrıca yurt dışında BT ve YBT temelli araştırmalardan seçkisiz örneklem yoluyla belirlenen çalışmalarla yurt içinde yapılan çalışmalar karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre taksonomilerle ilgili yapılan bu çalışmaların, taksonomilerin belli bir boyutu (ölçme-değerlendirme süreçleri) üzerinde fazla yoğunlaşırken diğer boyutların (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanların incelenmesi, program geliştirme süreci, eğitim-öğretim etkinliklerini düzenleme ve materyal geliştirme süreci, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirme vb.) ihmal edildiği sonucuna varılmıştır.


Keywords
Bloom Taksonomisi, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi

Abstract

The purpose of this research is to determine the studies which focuses on Bloom Taxonomy (BT) and Revised Bloom Taxonomy (RBT) in Turkey. And determine the harmonization of these studies with the aims of the taxonomies. In the first part, to the research subjects which are intensified about BT in Turkey are given. And their compatibility with the purpose of improvement of BT has been examined. In the second part, the researches about the RBT in Turkey are concentrated and these have been looked at for the compatibility of the RBT with the purpose of renewal. Eighty studies, were analyzed according to the general screening model and content analysis, and these were classified according to the research subjects. The relationship of these studies with BT and RBT has been examined and the harmony between them was assessed. According to the findings obtained, it is seen that these studies focus on a certain dimension of taxonomies (measurement-evaluation processes). But it has been determined that other dimensions in the taxonomies (process of cognitive, emotional and psychomotor research, program development process, organizing educational activities and material development process, developing thinking and problem solving skills, etc.) are neglected.


Keywords
Bloom Taxonomy, Revised Bloom Taxonomy

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri