Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Franz Kafka’da Umutsuzluk, İntihar ve Ölüm
(Hopelessness, Suicide and Death at Franz Kafka )

Author : Fatma KARAMAN    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 158-165
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1735
Cite : Fatma KARAMAN , (2017). Franz Kafka’da Umutsuzluk, İntihar ve Ölüm. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 158-165. Doi: 10.18298/ijlet.1735.
497    229

Summary

Franz Kafka üzerine çok çalışma yapılmış ve halen de yapılmaya devam edilmekte olan araştırıldıkça bitmeyen bir dünya yazarıdır. Kafka’nın eserleri incelendiğinde kendi hayatından izler taşıdığı net bir şekilde görülmektedir. Çünkü Kafka’nın yaşadığı olaylar, edebi yapıtlarının doğuşunda önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla Kafka’nın eserleri bize hem edebi atölyesine hem de o anlaşılması kolay olmayan kişisel dünyasına bir göz atma olanağı da sunmaktadır. Özellikle edebi bir kaygı taşımadan kaleme aldığı günlüklerinde Kafka’yı şeffaf bir şekilde görebilme imkânı elde etmekteyiz. Günlüklerde Kafka adeta karşısında başka biri varmış gibi kendi kendisiyle konuşur. Yani ikili bir söyleşi yapar yazarımız. Bu konuşmalar bazen bir suçlama, bazen de ruhsal rahatlama şeklinde olmuştur. Bu çalışmada Kafka’nın özellikle günlüklerinden yola çıkarak güncelerinde dikkat çeken umutsuzluk, intihar ve ölüm, gibi öğeleri ele aldık. Araştırmada psikanalitik edebiyat kuramından yararlanılmıştır. Bu bağlamda söz konusu yazarın yapıtları incelenmiş umutsuzluk, intihar ve ölüm kavramlarını içeren anlatımlar belirlenmiş ve örnek amacıyla çalışmaya alınmıştır. Günceler, her ne kadar edebi bir metin olarak değerlendirilse de birebir yazarımızla ilgili bize somut veriler sunmada yeterli olmuştur. Kafka, güncelerinde kendisini şeffaf bir şekilde birebir ilk ağızdan okura duyumsatmıştır. Çünkü güncelerinde yazarımız, Kafka’nın her yönüyle sahip olduğu ‘beni’ ortaya koymaktadır. Çalışmamız sonucunda Kafka’nın sık sık umutsuzluk duygusuna kapıldığını ve bu duyguya bağlı olarak da intihar ve ölüm düşüncesinin Kafka’nın aklını meşgul ettiği görülmüştür.


Keywords
Franz Kafka, Günlükler, Umutsuzluk, İntihar, Ölüm

Abstract

Franz Kafka is a world-famous writer, who has been extensively edited and researched. When the works of Kafka are analyzed, one can clearly see that his works bear the imprints of his life. Because the events that Kafka experienced played an important role in the occurring of his literary works. Thus, Kafka's works offer us both a literary workshop and a glimpse into his personal world, which is not easy to understand. Especially in his diaries, which he made no literary thoughts about poetry, we can see him transparent. Kafka speaks himself in his diaries as if a man was in front of him, or he makes bilateral talks. These conversations sometimes occurred as an accusation sometimes as catharsis. In the present work, Kafka's diaries were elaborated on the concepts of hopelessness, suicide and death. The psychoanalytic literature theory was also employed in this work. In this context the works of the so-called author were analyzed, the expressions, which contain terms "hopelessness, suicide and death", were determined and these for example put to work. The diaries sufficed in offering the abstract data to the author, although the diaries are considered as a literary text. Kafka was very clear to the readers by his books. Because the author expresses himself in his books exactly his own ego bwz. his experiences. As a result of our study, it was seen that Kafka often experienced hopelessness and due to this feeling he thought the suicide and death.


Keywords
Franz Kafka, diaries, hopelessness, suicide, death

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri