Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM ODAKLI ALMANCA DERS KİTAPLARININ ÜLKE BİLGİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ
(TOURISM ORIENTED GERMAN FOREIGN LANGUAGE STUDY BOOKS ANALYSIS ON INTERCULTURAL COMPETENCE )

Author : Umut Balcı   - Kasım ACAR - Erşad TAN  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 651-672
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1731
Cite : Umut Balcı - Kasım ACAR - Erşad TAN, (2017). TURİZM ODAKLI ALMANCA DERS KİTAPLARININ ÜLKE BİLGİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 651-672. Doi: 10.18298/ijlet.1731.
497    243

Summary

Yabancı dil bilgisi herhangi bir mesleğe başvuru yaparken öncelikli olarak talep edilen bir kriterdir. Hemen her alanda önemli olan dil becerisi, bazı meslek dallarında daha da önemsenmektedir. Bu alanlardan biri de turizm sektörüdür. Dolayısıyla turizm eğitimi alan öğrencilerin mezuniyetten sonra sektöre kolaylıkla adım atabilmeleri için dil becerisi edinmeleri şarttır. Bu bilgilerden hareketle çalışmamızda turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan yabancı dil ders kitaplarının hedef kitleye uygunluğu detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Araştırmada yabancı dil ders kitaplarının önemi, özellikleri ve bu kitaplara ek olarak hazırlanan yardımcı materyallerin yanı sıra, hazırlanan kitaplarda ele alınan konuların hedef kitlenin eğitim alanıyla (turizm) doğrudan bağlantılı olup olmadığı, kitaplarda ülke bilgisine yer verilip verilmediği detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Turizm bölümlerinde yabancı dil olarak Almanca odaklı hazırlanan çalışmamızda Turizm bölümleri için yazılmış Deutsch im Tourismus, Ein Lehrbuch mit Übungen für Anfänger ve Deutsch für Tourismus I adlı ders kitapları karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmış, ayrıca çalışmanın sonunda Turizm odaklı hazırlanan yabancı dil ders kitaplarının nasıl olması gerektiği konusunda öneriler getirilmiştir.


Keywords
Yabancı Dil Eğitimi, Almanca, Ders Kitabı İnceleme, Turizm, Ülke Bilgisi

Abstract

Foreign language knowledge is a priority criterion when applying to any occupation. The language skill, which is important in almost every field, is even more important in some professions. One of these areas is the tourism sector. Therefore, it is necessary for the students who get education in tourism to acquire language skills so that they can easily take steps after graduation. Based on this information, our study shows that for students who are studying in tourism departments. The appropriateness of the prepared foreign language textbooks to the target group has been investigated in detail. The research has analyzed in detail the importance of foreign language textbooks and the supplementary materials prepared in addition to these books as well as whether the topics covered in the prepared books are directly related to the educational field (tourism) and whether or not the books contain intercultural competence. As a foreign language in the tourism section was written for the German-oriented prepared study in our Tourism section Deutsch im Tourismus and Deutsch für Tourismus I called textbooks discussed in a comparative way, also works at the end of suggestions on how it should be how the foreign language textbooks, which focused tourism has been introduced.


Keywords
Foreign Language Training, German, Textbook Review, Tourism, Intercultural Competence

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri