Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVİRİBİLİM VE TEFSİR BİLİMİN DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİSİ
(INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION STUDIES AND THE SCIENCE OF TAFSIR )

Author : Esra AKMAN    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 267-285
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1716
Cite : Esra AKMAN , (2017). ÇEVİRİBİLİM VE TEFSİR BİLİMİN DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİSİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 267-285. Doi: 10.18298/ijlet.1716.
453    322

Summary

Özet Her alanda disiplinlerarası çalışmalar yapılmaktadır. Ancak din bilimleri alanında disiplinlerarasılık 2000’ li yıllarla yeni yeni filizlenmeye başlamıştır. Kuran çevirileri önceleri Kuran’a hizmet ederken, günümüzde disiplinlerarası çalışmalar ile birlikte çeviribilim Kuran çevirilerine hizmet etmektedir. Batıda yapılan çeviribilim kuram ve yöntemleri Kutsal Kitap çevirileriyle doğmuş ve gelişmiştir. Ancak ülkemizde hem çeviribilimin 90’ lı yıllarda genç bir bilim dalı olarak doğması hem de disiplinlerarası çalışmalara geç başlanması sebebiyle din bilimleri ve çeviribilimin disiplinlerarası ilişkisine çok az yer verilmiştir. Kuran çevirilerinde dinsel uzmanlıktan öte bilgilere ihtiyaç vardır. Salt din bilimleri uzmanlığının dışında hem disiplinlerarası hem de çok disiplinli çalışmalar yapmak gereklidir. Makalede çeviribilim ile Temel İslami Bilimlerin bir dalı olan tefsir bilimin disiplinlerarası ilişkisine değinilmektedir.


Keywords
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarasılık, çok disiplinlilik, çeviribilim, tefsir bilim, Kuran.

Abstract

Abstract Interdisciplinary studies are currently being carried out in every field. However, the Interdisciplinarity in the field of religious sciences began to develop in 2000s. Formerly, the Qur’an’s translations served the Qur’an. Nowadays, though, translation studies help the translation of the Qur’an together with interdisciplinary studies. The theory and methods of translation studies in the West were born and developed by the translation of the Bible (Holy Scripture). Nevertheless, the interdisciplinary relationship between religious studies and translation studies has rarely been mentioned due to the fact that both translation studies was born as a young science in the 90’s and the interdisciplinary studies were developed late in our country. In order to make an accurate translation of the Qur’an, some special knowledge must be acquired apart from religious expertise. It is necessary to carry out both interdisciplinary and multidisciplinary studies apart from the expertise of religious studies. In this article, it is touched upon interdisciplinary relationship between translation studies and the science of Tafsir which is one of the Basic Islamic Studies (Sciences).


Keywords
Key Words: Interdisciplinarity, multidisciplinarity, translation studies, the science of Tafsir, Qur

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri