Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVELOPMENT OF LISTENING COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS
( )

Author : Abdulkadir KIRBAŞ    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 1-17
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1712
Cite : Abdulkadir KIRBAŞ , (2017). EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVELOPMENT OF LISTENING COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS . International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 1-17. Doi: 10.18298/ijlet.1712.
760    569

Summary

Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniğinin ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlamaya ve dinleme becerilerini geliştirilmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Erzurum ili, Yakutiye ilçesi Şair Nef’i Orta Okulu ve Palandöken ilçesi, Alparslan Orta Okulundan belirlenen 75 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları seçilmiştir. Deney ve kontrol grupları seçilirken sosyo-ekonomik durum ve başarı oranları dikkate alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarının dinleme becerilerini ölçmek amacıyla ‘Dinleme-Anlama Başarı Testi’ uygulanmıştır. Ön test puanları açısından deney ve kontrol grubunun dinleme becerilerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Seçilen deney gruplarına yedi hafta boyunca işbirlikli öğrenme yöntemi birlikte öğrenme tekniğiyle, kontrol grubuna geleneksel yöntemle ders işlenmiştir. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarına ön testte uygulanan ‘Dinleme-Anlama Başarı Testi’ son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde son test başarı puanları açısından deney grubundaki öğrencilerin dinlediğini anlamda kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçları incelendiğinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniği, Türkçe dersinde ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama başarısını arttırmada ve dinleme becerilerinin geliştirilmesinde geleneksel öğrenme yöntemine göre daha etkili olduğu söylenilebilir.


Keywords
Dinleme Becerisi, Dinlediğini Anlama, İşbirlikli Öğrenme

Abstract

In this study, the effect of the learning together technique, which is one of the cooperative learning methods, on the development of the listening comprehension and listening skills of the secondary school eighth grade students was investigated. Regarding the purpose of the research, experimental and control groups consisting of 75 students from, Yakutiye district Şair Nef'i Secondary School and Palandöken District, Alparslan Secondary School of Erzurum province were selected. Socio-economic statuses and success rates were taken into consideration when selecting the experimental and control groups. 'Listening-Comprehension Achievement Test' was applied to measure the listening skills of the experimental and control groups. In terms of pre-test scores, it was determined that the listening skills of the experiment and control group were similar. The selected experimental groups were taught by the learning together technique of cooperative learning method for seven weeks and the control group was taught in the traditional way. As a result of the research, the 'Listening-Comprehension Achievement Test', which was applied as the pre-test to the experimental and control groups, was applied again as the final test. When the findings obtained from the research were examined, it was determined that the students in the experimental group were more successful than the students in the control group in terms of post - test achievement scores. When the results of the study are examined, it can be said that the learning together technique, which is one of the cooperative learning methods, is more effective than the traditional learning method in improving the listening comprehension and the listening skills of the eighth grade students in Turkish class.


Keywords
Listening Skills, Listening Comprehension, Cooperative Learning

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri