Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVİRİ SÜRECİNE KAYNAK METİN ODAKLI YAKLAŞIM
(SOURCE TEXT-ORIENTED APPROACH TO TRANSLATION PROCESS )

Author : Arzu ÖZYÖN    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 2
Page : 17-24
DOI Number: :
Cite : Arzu ÖZYÖN , (2014). ÇEVİRİ SÜRECİNE KAYNAK METİN ODAKLI YAKLAŞIM. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 2, p. 17-24. Doi: .
2470    2924

Summary

Bu çalışmanın amacı, kaynak metin odaklı yaklaşımı tanımlayarak en belirgin özelliklerine değinmek ve bu alanda yetkin isimler arasında yer alan Peter Newmark’ın çeviri sürecinde kullandığı aşamaları vererek, özellikle onun çeviride kullandığı metin dilbilimsel yaklaşım üzerinde durmaktır. Bu amaçla, çalışmanın giriş bölümünde çeviri etkinliğinin nasıl başladığına ve tarihçesine ayrıntılı olarak değinilecek, farklı yüzyıllarda birçok bilim adamı ve teorisyenin çeviri etkinliğine yaptığı katkılara yer verilecektir. Zaman içinde çeviri etkinliklerinin bilimsel bir nitelik kazandığı ve zamanla farklı bilim dalları kapsamında yer aldığı ifade edilecektir. Daha sonraki bölümde, tarihsel süreçte ortaya çıkan ilk çeviri yaklaşımlarının hepsinin kaynak-odaklı, süreç-ağırlıklı ve kuralcı olduğu vurgulanacaktır. Kaynak metin odaklı yaklaşımla yapılan çevirilerde ağırlığın kaynak metne verildiği, dolayısıyla yapılan çevirinin kaynak metne, dile ve kültüre bağlı kalması gerektiğine dikkat çekilecektir. Kaynak metin odaklı yaklaşımla yapılmış olan çevirilerin genel olarak “iyi”, “doğru” ve “sadık” gibi sıfatlarla tanımlandığı ifade edilecektir. Kaynak metin odaklı yaklaşıma katkıda bulunan Cicero, Horace, Hieronymus, Luther, Dolet ve John Dryden gibi birçok önemli bilge ve çevirmenin bu konudaki katkılarına yer verilecek; günümüzde ise Katharina Reiss’in bu alandaki çalışmalarına ve çeviri yönteminin metin türlerine göre belirlenmesi gerektiği görüşünden yola çıkarak metin türlerini nasıl sınıflandırdığına değinilecektir. Son olarak, Peter Newmark’ın çeviri teorisine katkısına, metin dilbilimsel yaklaşımına, çeviri sürecinde dikkate alınması gereken faktörlere yer verilecek ve çalışma sonuçlandırılacaktır.


Keywords

Kaynak metin odaklı yaklaşım, Çeviri, Metin dilbilimsel yaklaşım, Peter Newmark.Abstract

The aim of this study, is to mention the most prominent characteristics of source text-oriented approach by defining it and to give the stages of Peter Newmark who is among the competent names in this field and especially to focus on his text linguistic approach that he uses in translation. For this purpose, in the introduction part of the study, how the translation studies started and the history of it will be mentioned in detail, and the contributions of many scientists and theorists to translation studies in different centuries will be given place. It will be expressed that in time translation studies gained a scientific quality and by time it took place within the scope of different disciplines. In the latter part, it will be emphasized that the first translation approaches that occured in the historical process were source-oriented, process-weighted and normative. It will be pointed out that in the translations done with the source text-oriented method, the source text is given more weight to, thus the translation must be faithful to the source text, language and the source culture. It will be expressed that the translations done with the source text-oriented method are generally defined with adjectives such as “good”, “true” and “faithful”. The contributions of many important sages and translators to the field, such as Cicero, Horace, Hieronymus, Luther, Dolet and John Dryden will be given place; and also the recent studies of Katharina Reiss in this field and how she categorized the types of texts by setting off from the opinion that the method of translation must be determined according to the types of texts, will be mentioned. Lastly, the contribution of Peter Newmark to translation theory, his text linguistic approach, and the factors that must be considered in the translation process will be given place and thus the study will be concluded.


Keywords

Source text-based approach, Translation, Text linguistic approach, Peter Newmark.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri