Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE LANGUAGE SKILLS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS AS A FOREIGN LANGUAGE
(YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BECERİLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ )

Author : Ümit Yıldız    
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 1
Page : 429-443
DOI Number: :
Cite : Ümit Yıldız , (2015). PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE LANGUAGE SKILLS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 1, p. 429-443. Doi: .
1161    726

Summary

Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında öğrencilerin dil becerileri ihtiyaçlarını Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler/mezunlar ve öğretim süreçlerinde görev alan/almış öğretmenlerin algıları üzerinden belirlemektir. Çalışmada ayrıca dil becerilerinin öğretimi süreçlerinde üzerinde en çok durulan/zaman harcanan dil becerisini/becerilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında dil becerileri ihtiyaçları ve öğretim süreçlerindeki mevcut durum öğrenci ve öğretmen algıları üzerinden araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Litvanya’da Vilnius Üniversitesinde Doğu Dilleri Merkezi Türkoloji Bölümü ve Filoloji Fakültesi Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe) Programında Türkçe derslerine devam eden/mezun 12 Litvan öğrenci ile bu bölümlerde çalışan/çalışmış 3 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada doküman incelemesi, görüşme ve odak grup görüşmesi (OGG) veri toplama tekniklerinden oluşan nitel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada öğrenciler/mezunlar, ders programları, ders içerikleri ve derslerin yürütüldüğü bölümlere yönelik veri toplama süreci sırasında daha çok doküman incelemesi tekniğinden faydalanılırken öğretmen ve öğrenci görüşleri yoluyla veri toplama boyutunda ise görüşme ve OGG tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu dil becerisinin konuşma ve okuma olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada katılımcı görüşleri öğrencilerin dil becerisi ihtiyaçlarının öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık gösterdiği yönündedir.


Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil Becerileri, İhtiyaç Analizi.Abstract

The aim of this study was to determine the needed language skills of the students/graduates through the perceptions of current students/graduates and current/former instructors that were the shareholders of the process of teaching Turkish as a foreing language. The study also aimed to find out the most actualized language skills in the teaching environments. In the study, within the context of teaching Turkish to foreigners, needed language skills of the students were investigated. The study was conducted with 12 students/graduates who study/studied at Vilnius University Centre of Oriental Studies Turkish Studies Program and Faculty of Philology Lithuanian Language and Philology Foreign Language (Turkish) Program in 2013-2014; 2014-2015 academic years. The other participants of the study were 3 instructors who teach/taught Turkish as a foreign language at the same university. The data collection instruments that were used in the study were document analysis for course contents, program descriptions, interviews with the current teachers/former teachers, and focus group interview with the students/graduates. The results of the study revealed that the most needed language skills by the students, as perceived by the participants, were speaking and reading. The study also revealed that according to the department they study at, students’ language skills needs differ.


Keywords

Teaching Turkish as a Foreign Language, Language Skills, Needs Analysis.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri