Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üstün Yetenekli Çocuklarda Yaratıcı Yazma Eğitimi
(Creative Writing Education for Gifted Children )

Author : Hilal AKÇA    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 377-393
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1688
Cite : Hilal AKÇA , (2017). Üstün Yetenekli Çocuklarda Yaratıcı Yazma Eğitimi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 377-393. Doi: 10.18298/ijlet.1688.
498    271

Summary

Etimolojik kökeniyle Latince “Creare” sözcüğünden gelen yaratıcılık kavramının batı dillerindeki karşılığı “Kreativitaet, creativitiy”dir. Yaratmak, doğurmak, meydana getirmek, bulmak, keşfetmek anlamına gelen bu sözcük dinamik bir süreçtir. Yaratıcılık sınırları olmayan bir öğretidir; bilim ve meslekler üstü bir kurguya sahiptir. Duyguların, hayal gücünün, sezgilerin doğru bilgi ve motivasyonla birleşmesi anlamına gelen bu kavram, insanın doğası gereği yaratıcı olma özelliğine sahip olmasından dolayı hayatın her anında ve her yerdedir. Yaratıcılık aslında bir düşünme yöntemidir; bu nedenle kişiyi belli bir amaca ulaşmaya sürüklemektedir. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri ise zekâ olarak adlandırılmaktadır. Tanımda dikkat çeken yetenek ifadesi ve zekâya ilişkin kuramların tümü zekânın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. Buna göre zekâ, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. Bu çalışmada, yaratıcılık ve zekâ kavramından yola çıkılarak üstün yetenekli çocuklar içerisinde Sözel-Dil Yetenek alanında, diğer çocuklara göre üst düzeyde performans gösteren öğrencilerin yaratıcı yazma alanında belli bir eğitim aldıktan sonra başarı gösterebilecekleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yaratıcı yazma alanında hazırlanan pek çok kaynak derlenerek üstün yetenekli çocuklara ve eğitimcilere önerilerde bulunulmuş ve faydalanabilecekleri kaynaklara atıflar yapılmıştır.


Keywords
Yaratıcılık, Sözel-Dilsel Yetenek, Yaratıcı Yazma

Abstract

The etymological origin of the concept of creativity from the Latin word "Creare" is "Kreativitaet, creativitiy" in the western languages. This word is a dynamic process which means to create, to give birth, to bring to the square, to find and to explore. Creativity is a teaching without boundaries; Science and professions. This concept, which means that emotions, imagination, intuitions are combined with the right information and motivation, is at every moment of life and everywhere because of the nature of man being creative. Creativity is actually a way of thinking; For this reason he is dragging the person into reaching a certain reason. The ability to grasp the relationship between abstract or concrete objects with the help of concepts and perceptions, abstract thinking, reasoning, and ability to use these mental functions in a concerted way is called intelligence. In spite of the fact that there are notable talent expressions and different definitions, theories about intelligence all converge at the point where there is a capacity or potential for which intelligence can be developed and where there are biological bases. According to this intelligence, the individual is innately possessed, inherited from the western branch and the functions of the central nervous system, Experience, learning, and influencing factors. In this study, it was aimed to manifest by taking the concept “creativity” into account that, out of highly-gifted students, ones exhibiting extraordinary performance in the domain of verbal language competence in comparison with the others can prove to be successful after receiving creative writing trainings. Suggestions were proposed for the gifted children and the educators by compiling a great deal of sources on creative writing and references were made to the sources that they can make use of.


Keywords
creativity, verbal language competence, creative writing

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri