Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Akıllı Telefonların Bir Ders Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılma Potansiyellerinin İncelenmesi
(Examining the Usage Potentials of Smartphones as a Lesson Tool in Foreign Language Teaching )

Author : Erdinç ASLAN    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 121-128
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1656
Cite : Erdinç ASLAN , (2017). Akıllı Telefonların Bir Ders Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılma Potansiyellerinin İncelenmesi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 121-128. Doi: 10.18298/ijlet.1656.
687    467

Summary

Son yıllarda kullanım alanları gittikçe genişleyen akıllı telefonlara ilgi duyan alanlardan biri de Eğitim alanıdır. Bu cihazların özellikle gençler arasında yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu telefonlara her gün yeni özelliklerin eklendiği göz önünde bulundurulduğunda eğitimcilerin bunu bir fırsata dönüştürmesi ve öğretim amaçlı kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim akıllı telefonlardan öğretim amaçlı yararlanılmaya başlanmış ve çeşitli uygulamalar yardımcı birer kaynak olarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Mobil Destekli Dil Öğretimi kapsamında gerek eğitimciler tarafından hazırlanan uygulamalardan gerekse ticari amaçlarla hazırlanan uygulamalardan çeşitli şekillerde yararlanılmaktadırlar. Akıllı telefonların bir ders aracı olarak kullanıldığı alanların başında Yabancı Dil Öğretim alanı gelmektedir. Öğrenciler; sözlükler, çeşitli öğretici oyunlar, alıştırma uygulamaları ve çeviri uygulamaları gibi farklı türde uygulamalardan yararlanmaktadırlar. Bunun yanında İnternet ve sosyal ağların sunduğu içerikler sayesinde hedef dilde müzik dinlemek, film izlemek, elektronik kitapları okumak gibi etkinlikleri de gerçekleştirmektedirler. Biz de çalışmamızda akıllı telefonların Mobil Destekli Dil Öğretimi kapsamında yabancı dil öğretiminde kullanılma potansiyellerini görmeyi, öğrencilerin bu konudaki beklentilerini ortaya koymayı ve bu cihazların bir ders aracı olarak daha etkili kullanılmasının yollarını aramayı amaçladık. Bu amaçla kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket hazırlanmış ve 2015-2016 bahar döneminde Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi (Fransızca, İngilizce ve Almanca Öğretmenliği) bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Betimsel İstatistik Tekniği kullanılmış, açık uçlu soruların analizinde ise İçerik Analizinden yararlanılmıştır.


Keywords
Akıllı telefonlar, Yabancı dil öğretimi, Ders materyali, Teknoloji, Eğitim

Abstract

One area of interest in smartphones that have been expanding in recent years is Education. These devices are particularly heavily used among young people and it added new features every day to this phones .Because of that, it is inevitable for the educators to benefit and use it for teaching purposes. Indeed smartphones began to be utilized for teaching purposes and various applications were presented to the educators and students as an auxiliary resource. Under Mobile Assisted Language Teaching, the applications prepared by educators and applications for commercial purposes are used in various ways. One of the areas where smartphones are used as a teaching tool is Foreign Language Teaching. Students benefit from different types of applications such as dictionaries, a variety of instructional games, training practices and translation applications. In addition to this, thanks to the content provided by the Internet and social networks, they perform activities such as listening to music, watching movies, reading electronic books. In our study, we also aim to see the potential of smartphones to be used in foreign language teaching within the scope of Mobile Assisted Language Instruction, to reveal the expectations of students in this subject and to search for ways of using these devices more effectively as a teaching tool. For this purpose, a semi-structured questionnaire consisting of closed and open ended questions was prepared and applied to the students who are studying in Marmara University, Foreign Languages Education (French, English and German Language Teaching) section during spring 2015-2016. Descriptive Statistical Technique was used in the analysis of the obtained data and Content Analysis was used in the analysis of open ended questions.


Keywords
Smartphones, Foreign language teaching, Lesson material, Technology, Education

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri