Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Corpus Based Glance at Vocabulary In Turkısh And Turkısh Culture Textbooks
(Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Derlem Temelli Bir Bakış )

Author : Bekir İnce  - İlhan ÇINAR  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 1
Page : 198-209
DOI Number: :
Cite : Bekir İnce - İlhan ÇINAR, (2015). Corpus Based Glance at Vocabulary In Turkısh And Turkısh Culture Textbooks. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 1, p. 198-209. Doi: .
1332    785

Summary

İkidilli öğrencilerin dil gelişiminde en önemli unsurlardan birisi sözcüköğretimidir. Sözcük öğretiminde asıl amaç, temel iletişim becerilerini sorunsuzca gerçekleştirmeyi sağlamaktır. Sıklık çalışmaları çocuğun ihtiyaç duyduğu sözcüklerin belirlenmesinde önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda ikidillilerin eğitiminde kullanılan metinlerdeki sözcüklerin seçiminde sıklık çalışmalarına başvurulup vurulmadığı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, dil eğitiminde kullanılmakta olan metinlerdeki sözcüklerin seçiminde İlyas Göz’ün (2003) "Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü" nün dikkate alınıp alınmadığı incelenmiştir. Metinleri oluşturan sözcükleri incelemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmada doküman taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ikidilli Türk öğrenciler için hazırlanan metinlerdeki sözcüklerle Göz’ün “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”nde var olan sözcükler arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgulara göre temel iletişim becerilerinin sağlanması için gerek duyulan söz varlığının öğrencilere kazandırılmasında sözcük sıklığı çalışmalarından yeteri kadar yararlanılmadığı, dahası öğretilecek sözcüklerin planlanmasına ilişkin nitelikli bir politikanın izlenmediği söylenebilir.


Keywords

ikidillilik- Türkçe derlem-Ders kitabı- sözcük varlığıAbstract

One on the most important components of the language development of bi-lingual students is the word acquisition. The main purpose in word acquisition is to provide bi-lingual students with basic communication skills without any difficulties. Frequency studies are among the most important sources to determine the words that the student needs. Therefore it is an important issue, whether frequency studies are considered while choosing the words in the text used for the bi-lingual students’ education, or not. In this study, it is analyzed whether “Dictionary of the Frequency of Turkish Written Words” is considered or not, while choosing the text used in language training. This study, which aims to analyze the words that create the texts, is a descriptive research. In this study is used the document scanning method. The results of the study show that there is a meaningful difference between the words used in the texts prepared for the bi-lingual Turkish students and the words used in the “Dictionary of the Frequency of Turkish Written Words”. According to the findings, it can be said that frequency word studies are not effectively used to make the students acquire the necessary vocabulary in order to provide the basic communication skills. Furthermore a qualified policy is not followed about the planning of the words to be taught.


Keywords

bilingualism- Corpus- VocabularyReferences

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri