Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WALL WRITING FROM ASHIK CHALABİ TO FARUK NAFIZ
(ÂŞIK ÇELEBİ’DEN FARUK NAFİZ’E DUVAR ŞİİRLERİ )

Author : MEHMET NURİ ÇINARCI    
Printing Year : 2014
Number : Volume 2 Issue 3
Page : 79-87
DOI Number: :
Cite : MEHMET NURİ ÇINARCI , (2014). WALL WRITING FROM ASHIK CHALABİ TO FARUK NAFIZ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 2 Issue 3, p. 79-87. Doi: .
1509    1099

Summary

İnsanlar düşünce dünyalarında zuhur eden bazı zihinsel etkinlikleri somut hayata aktarmak amacıyla çeşitli yollara başvururlar. Düşüncenin hayata yansıması kimi zaman iletişim aracı olan dil, kimi zaman sözel ifadenin harf ve sözcükler kullanılarak hayat bulduğu yazı, kimi zaman da vücut uzuvlarının çeşitli reaksiyonlarıyla iletişimi anlamlandırmaya çalıştığı beden dili ile olur. Yazı ve özellikle de duvar yazıları bireyin duygu dünyasını ifşada önemli bir rol oynar. Günümüzde duvar yazıları, insanların hararetle savundukları siyasi fikirlerinden en büyük aşklarına, propagandasını yaptıkları siyasi partiden satmak istedikleri mal ya da hizmetin reklamına kadar birçok duygu ve düşüncenin toplum tarafından algılanmasına ev sahipliği yapar. Modern dünyada duvar yazılarının bu tarz bir iletişim malzemesi olarak kullanılmasına mukabil elimizdeki örneklerden hareketle geçmişte şair ya da şair tabiatlı kişilerin de duvarlara şiirler yazdıklarına tanıklık ediyoruz. Bu bildirimizde ilk olarak Âşık Çelebi tezkiresindeki bir şairin biyografisinde tesadüf etiğimiz duvar şiirinin Hasan Çelebi tezkiresindeki iki şairin biyografisinde yer alan yansımaları üzerinde durulacaktır. Akabinde ise Evliyâ Çelebi’nin kendi yazısıyla duvarlara ve ağaç gövdelerine yazdığı tarih belirten ibareler ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları şiirinde, seyahati esnasında kaldığı hanların duvarlarında rastladığı şiirlerden bahsedilecektir. Örnekler verilirken Âşık Çelebi ve Hasan Çelebi’nin kendi yazdıkları şair biyografilerinden, Evliyâ Çelebi’nin ziyaret ettiği şehirlerdeki cami duvarları ile ağaç gövdelerine yazdığı tarih kıtalarından, Faruk Nafiz Çamlıbel’in ise Han Duvarları şiirinden istifade edilmiştir.


Keywords

Duvar yazıları, duvar şiirleri, Aşık Çelebi, Faruk NafizAbstract

People use different ways to transfer some mental activities they have in their world of thoughts to real life. The transfer of thoughts to real life happens in many forms; such as language as a communicative tool, writing which is a concrete form of verbal expression and body language. Writing, particularly graffiti has a vital role in the expression of feelings. Graffiti on modern world provide people with opportunity to express their love, political opinions they defend, parties they make propoganda for and to make advertisment for the products and services they want to sell. Parallel with the usage of graffiti in this way in modern world, there are some cases when poets write poems on wall, as well. In this paper, we will focus on the influence of a poem on the wall cited in the tezkire of Ashik Chalabi on the biography of two poets in the tezkire of Hasan Chalabi. Then, it will be mentioned about the writings of Evliya Chalabi which he wrote on walls and tree trunks specifying the date and the poems which Faruk Nafiz Çamlibel came across on the wall of a public house during his trip. To give example, it is benefitted from the poets' biographies written by Ashik Chalabi and Hasan Chalabi, the writings of Evliya Chalabi he wrote on mosques' wall and tree trunks in the cities he visited and poem Han Duvarları of Faruk Nafiz Çamlibel.


Keywords

Wall writings, wall poems, Ashik Chalabi, Faruk Nafiz.References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri